Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Garmin eTrex Summit

Michal Gregor
K otestování zapůjčeno firmou  PICODAS Praha.

    ETrex Summit je GPS přijímač turistické řady, který vyrábí firma Garmin. Od základního modelu eTrex se designem příliš neliší. Rozměry zůstaly 11,2x 5,1x 3,0cm a hmotnost včetně dvou tužkových baterií je 150g. Jen vykřičenou žlutou barvu předního panelu nahradila oku ladící hnědá barva. Zato uvnitř nastaly velké změny. Kromě nového software obdržel přístroj i elektronický kompas a výškoměr. Velkým překvapením je doplnění českého jazyka i když bez diakritiky. To určitě ocení spousta lidí, kteří neumí anglicky nebo jsou technickými antitalenty a zápasí i s otvírákem na konzervy. Dostali jsme se tak do klubu čtrnácti "vyvolených", mezi které patří i Francouzi, Němci a z východu Evropy ještě Poláci. Azbuka už byla zřejmě nad síly programátorů.

    Přístroj nám na vyzkoušení zapůjčila firma Picodas Praha. Ta k němu připravila i kvalitní překlad návodu doplněný o krátký slovníček a parametry pro zadání českého souřadného systému S-42. Jediné, co lze vytknout, je použití původních anglických textů, zatímco v přístroji bude mít většina lidí nastavenou češtinu. Návod je ale současně napsán i pro eTrex, který zase český neumí.

 Garmin eTrex Summit


 Zadání bodu     Práce s přístrojem je jednoduchá, eTrex výborně padne do ruky, obsluha je uzpůsobená práci jednou rukou, a to jak pravou tak i levou. Pro obsluhu máme k dispozici pět tlačítek. Na levé straně to jsou dvě kurzorová klávesy "nahoru" a "dolů" a klávesa "Enter". Na pravé straně pak klávesa "Page", která zároveň slouží jako "escape" a poslední je tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí přístroje "Pwr". Tlak pro stisk je poměrně velký, takže nehrozí nechtěné zapnutí v batohu nebo v kapse. Malý počet tlačítek vyvažuje dobře zpracovaný systém ovládání. Není úplně ideální, ale určitě je pohodlnější než u GPS 12, který má klávesnici s deseti klávesami. eTrex je sice malý, ale má velký LCD displej, který pokrývá většinu plochy předního panelu. To zaručuje pohodlné čtení údajů. Samozřejmě je k dispozice bílé podsvětlení pro práci ve tmě.

 Reklamní animace     Obslužný program nabízí pět hlavních stránek. Je velice pěkně graficky zpracován a doplněn nápovědnými texty. Rozdíl mezi obsluhou starších modelů (např, GPS 12 nebo GPS 35) a eTrexem lze přirovnat k přechodu z DOSu na Windows. Po zapnutí a přehrání nezbytné reklamní animace se objeví stránka satelitů. Ta ukazuje průměrnou sílu signálu z družic a přesnost zaměření. Je možné přepnout i na detailní rozpis družic, podobně jako u GPS 12.

    Na další stránce je mapa, na které se vykreslují nejbližší body, plánované trasy (Routes) a zaznamenané trasy vašeho pohybu (Track logs). Na rozdíl od jiných přístrojů ale nelze nastavit interval ukládání bodů. Ten se určuje automaticky. Novinkou je pak použití elektronického kompasu. Pokud stojíte na místě a kompas je zapnut, mapa se automaticky otáčí podle skutečnosti. Na rozdíl od jiných modelů, zřejmě s ohledem na malý počet kláves, nelze ale mapu posouvat.

    Stiskem klávesy "Page" se přejde na stránku kompasu, ta se také aktivuje vždy, když podržíte klávesu "Page" na dvě sekundy. Dominuje jí kompasová růžice s velkou navigační šipkou. Ta ukazuje směr k vašemu cíli, pokud si nějaký vyberete. Zajímavé je použití kompasu. Při malých rychlostech nebo pokud se nehýbete je použit kompas elektronický. Jakmile překročíte určitou nastavitelnou rychlost, přepne se přístroj automaticky na GPS kompas. Ten vyhodnocuje směr na základě pohybu a je podle návodu pro navigaci lepší. Porovnával jsem kompas s busolou. Z počátku trochu zlobil, protože jsem jej kalibroval na železobetonové podlaze. Po opětovném spuštění kalibrační procedury, tentokrát venku daleko od kovových předmětů, již ukazoval přesně. Přístroj musíte držet vodorovně, protože již malý náklon způsobí velkou odchylku. V programu je s tím ale počítáno a na stránce kompasu nebo mapy se v tom případě vypisuje varovné hlášení "drz horz" (drž horizont). Elektronický kompas umožňuje vytvořit velice jednoduše nový bod. Stačí zamířit na další cíl, například na protější kopec a zadat odhadnutou vzdálenost. Malým nedostatkem přístroje se ale ukázal rychloměr. Ten ukazuje jen kladné hodnoty. Pro létání např. na padáku by bylo vhodné upozornit i na pohyb zpátky.

 Garmin eTrex Summit a výškový profil trasy     Nová je stránka výškoměru. Ta zobrazuje aktuální výšku, spoustu statistických údajů, mezi jinými dvanáctihodinový vývoj tlaku a také rychlost stoupání a klesání. Bohužel variometr funguje jen v metrech za minutu. Snad v budoucnu vznikne i verze pro létání. Garmin vyrábí spoustu víceúčelových přístrojů, například s radiostanicí nebo rybářským sonarem. Tak snad se dočkáme. Otázkou zůstává za kolik. Aby to nebylo dražší, než samostatné GPS a vário dohromady. Hlavní funkcí stránky výškoměru je grafické prohlížení profilu trasy. Ten si můžete zobrazit podle vzdálenosti nebo podle času. Dokonce se lze podívat na výšku jednotlivých zaznamenaných bodů. Výškoměr se umí automaticky nastavit podle výškoměru GPS, ale přesnost takového nastavení není zrovna nejlepší. Největší odchylka činila 100 metrů.

    Na poslední stránce je menu. To umožňuje práci s body, trasami a samotné nastavení přístroje. Dole je zobrazen datum a čas. První položkou menu je záznam pozice. Pro popis bodu máme k dispozici 6 znaků a 30 ikon, mezi jinými hospoda, letadlo a založák. Místo obvyklé šestnáctiznakové poznámky se ukládá nadmořské výška, kterou si můžete vyplnit libovolným pětimístným číslem. Bod lze také uložit dlouhým stiskem klávesy "Enter".

    Databázi bodů lze prohlížet v podmenu "ulozene body". Ty jsou přehledně rozděleny podle počátečních písmen pod 7 záložek. Po výběru bodu se objeví detailní výpis a 4 tlačítka pro vymazání bodu a jeho vykreslení na mapě. Dále může být použit pro vytvoření nového bodu na základě azimutu a vzdálenosti. Poslední funkcí je pak aktivace navigace k němu.

    "Trasy" (Routes) slouží k vytvoření plánu cesty na základě uložených bodů. Můžeme si jich vytvořit celkem 20 po 50 bodech.

 Kudy kam ?     "Prošlé trasy" (Track logs), tedy trasy vašeho pohybu, ukládá přijímač do paměti pro další navigaci. Prošlou trasu nebo její část si můžeme uložit do jedné z 10 pamětí, přičemž přístroj pro tento zápis extrahuje pouze 250 nejvýznamnějších bodů. Jestliže chceme ale uložit do paměti více tras současně, nesmí celkový součet bodů přesáhnout 3000. Kromě prohlížení na mapě se můžete podívat i na její výškový profil. To ocení především cyklisti a nebo ti piloti, kteří nemají ve variometru barografický záznam.

    Výškoměr a kompas lze seřídit v menu "Kalibrace". U výškoměru stačí zadat tlak nebo nadmořskou výšku. Kompas se seřizuje pomalým otáčením přístroje na vodorovné podložce dvakrát dokola.

    Přizpůsobit přístroj vašim požadavkům můžete v podmenu "Nastavení". Lze změnit formát času (12/24hod.) nebo nastavit kontrast LCD displeje. Samozřejmě nechybí výběr formátu pro komunikaci s jiným zařízením. Ve volbě "Jednotky" lze nastavit formát vypisovaných údajů na displeji (metry a míle), formát GPS souřadnic a podobně. Lze zapnout i systém souřadnic na českých mapách (S-42). Dále se dá nastavit, za jakých okolností bude použit azimut elektronického kompasu a kdy azimut z GPS.

    Poslední položkou je "Systém". Tady si zvolíte jazyk a můžete vypnout některé části přístroje (kompas, výškoměr, GPS). U výškoměru se určuje způsob kalibrace a to buď ručně nebo podle GPS.

Tabulka spotřeby a výdrže článků o kapacitě 1200mAh:

Zapnuto: Spotřeba: Výdrž:
GPS, kompas, výškoměr, světlo 200 mA 6 hodin
GPS, kompas, výškoměr 160 mA 7,5 hodiny
GPS, výškoměr 148 mA 8,1 hodiny
Kompas, výškoměr   85 mA 14 hodin

    Při použití alkalických článků, jejichž kapacita je podstatně vyšší, lze počítat s výdrží zhruba 2-3x vyšší. V tabulce spotřeby není zahrnuto měření s GPS v režimu "Battery save". V tomto režimu je totiž zapínán přijímač jen každých 5 sekund. Díku tomu spotřeba kolísá a nelze ji přesně změřit.

    eTrex summit je zajímavý přístroj vynikajících parametrů a jako ideální se jeví pro pohyb v divočině pěšky, na kole nebo také na vodě, protože mu krátké vykoupání neuškodí. Určitě bude zajímavý i pro spoustu pilotů. Ale pro létání se elektronický kompas a výškoměr ukazují jako zbytečné. Většina pilotů má výškoměr ve variometru a elektronický kompas se stejně doporučuje používat jen pro malé rychlosti pohybu. Stejně mrzutá je pro pilota i nemožnost ovlivnit velikost intervalu ukládání bodů prošlé trasy (Track log).

    Jediným větším nedostatkem přístroje je snad absence poznámky pro podrobnější popis bodu. Šest písmen, které jsou k dispozici v názvu bodu, je hodně málo, zvlášť při větším počtu různých bodů v paměti. Návrat na domovskou stránku