Chcete na tomto místě svoji reklamu ?Časové funkce
    Přístroj obsahuje stopky, které běží od okamžiku startu a hodiny reálného času, oproti IQ-Basis dokonce i s letopočtem, který se bez problémů překulí přes rok 2000. Zatímco s IQ-Basis jste nemohli létat 29.února, protože přístroj tento datum prostě neznal, je tento drobný problém v přístroji nejvyšší kategorie pochopitelně dokonale odstraněn. Ovšem odstraněn tak dokonale, že s IQ-Competition můžete nyní směle vyrazit na závody i 30.února, 31.února, 31.dubna a v další podobné dny, kdy zcela určitě na hlavu porazíte všechny soupeře, protože se žádný z nich nedostaví.

  Ovšem není třeba mít zbytečné obavy. I když si přístroj ochotně nechá vnutit nepřípustné datum, při normálním používání tento datum inteligentně překročí. Není-li tedy přístroj znásilňován, nastaví automaticky po 28.únoru 1999 správně 1.březen 1999.

Teploměr
    měří teplotu ve °C nebo °F. Tento údaj, stejně jako údaj o atmosférickém tlaku, nelze vidět na obrazovce přístroje trvale. Zobrazí se pouze na dobu 5s po stisknutí příslušného tlačítka.

Výškoměr
    V oblasti měření výšky lze těžko očekávat nějaká překvapení. K dispozici jsou tedy dva výškoměry s přesností 1m a maximem 9999m. Jeden ukazuje výšku absolutní (nadmořskou), zatímco druhý výšku relativní (převýšení).

Rychloměr
    vyžaduje ke správné činnosti pochopitelně připojení rychloměrné sondy. Pak dokáže měřit rychlost do 140km/h v námi nastavených jednotkách, s akustickou indikací poklesu rychlosti pod nastavenou hodnotu. Touto hodnotou může být rychlost, nastavená na hodnotu mezi 16km/h a 80km/h. Hodnota 15km/h totiž znamená vypnuto.

Variometr
    Přístroj obsahuje v podstatě čtyři variometry. Jeden kruhový ("analogový") s přesností 0.2m/s, maximem +/-10m/s a nastavitelnou rychlostí reakce od 1 do 3s, přičemž tato hodnota je společná i pro druhý, akustický variometr. Třetím variometrem je variometr číslicový ("digitální") s přesností 0.1m/s, maximem +/-15m/s a s nastavitelnou rychlostí reakce od 1 do 30s. Možnost nastavení vyšších hodnot (větší setrvačnosti) z něj dělá vlastně variometr průměrovací. Čtvrtý variometr je skutečně neobvyklý. Vyžaduje ovšem ke své správné činnosti připojenou rychloměrnou sondu a v paměti zadanou poláru profilu. Jistě již každý tuší, že tento variometr ukazuje rozdíl mezi okamžitým opadáním křídla a hodnotou opadání, odečtenou z poláry profilu pro danou rychlost. Z fyzikálního hlediska jde tedy o vertikální rychlost vzduchu, obklopujícího letící křídlo. Skutečně zajímavé.

Akustika přístroje
    využívá stejné změny frekvence tónu včetně rychlosti jeho přerušování, jako je tomu u přístrojů Flytec. Akustické rozlišení v oblasti blízko nuly je opět relativně malé a se zvyšující se intenzitou stoupání se výrazně zlepšuje. Hlasitost akustiky lze nastavit do dvou různých úrovní nebo ji úplně vypnout. Akusticky lze indikovat jak stoupání, tak i klesání. Práh nasazení akustiky při klesání lze nastavit na hodnotu v rozmezí -0.1m/s až -9.9m/s. A jsme opět u problematického místa, u kterého jsem se nedávno pozastavil v článku o přístroji IQ-Basis.

    Práh nasazení akustiky při stoupání totiž nelze nastavovat vůbec, jedině snad hodně velkým kladivem. Opět sedí natvrdo na hodnotě +0.1m/s. Vypadá to, že se jedná o společnou vlastnost celé řady Bräuniger IQ. Nutno podotknout, že nastavení rychlosti reakce akustiky, tedy její setrvačnosti (nechci zde použít zavádějící termín citlivost) je samozřejmě možné, ovšem to nemá s prahem nasazení akustiky pranic společného. Sám létám s přístrojem Flytec 4030 s prahem akustiky nastaveným na +0.02m/s a kdyby to bylo možné, okamžitě bych ho posunul na rovnou nulu. Během letu se totiž sledováním ukazatele vária vůbec nezabývám, pouze ho poslouchám a každou nulu bych tam rád slyšel. Jestli ji otočím nebo ne, to už si pak raději rozhodnu sám podle situace a okolností.

    Samozřejmě, že i s natvrdo nastaveným prahem nasazení akustiky na +0.1m/s se dá velmi dobře létat a nerad bych dělal z komára velblouda, který pak neprojde ani uchem jehly. Ale možnost posouvat práh akustiky pouze pro klesání, zatímco pro stoupání nikoliv, může jistě vyhovovat pilotovi balónu nebo řiditelné vzducholodi Zeppelin, ale pilotům závislým na termice ?

Paměť a barozáznam
    Paměť přístroje dokáže pojmout údaje o padesáti absolvovaných letech, přičemž zaznamenanými údaji jsou maximální dosažené hodnoty výšky, převýšení, stoupání, klesání, rychlosti a samozřejmě také doba trvání a datum uskutečněného letu.

 PC-Graph for Windows   Barograf zaznamenává křivku závislosti výšky na čase s přesností 1m a současně i křivku závislosti rychlosti letu na čase s přesností 1km/h. Vzorkovací interval lze nastavit od 1s do 25s. Kapacita paměti barografu je celých 81 hodin při vzorkovacím intervalu 15s, zatímco při vzorkovacím intervalu 1s klesne na 5.5 hodiny. Barograf záznamenává jak výšku, tak současně i rychlost. Stoupání či klesání zřejmě dopočítává program ze sousedních, po sobě jdoucích hodnot výšky. Paměť přístroje, včetně jejího napájení, zaslouží tedy nejvyššího uznání.


pokračování článku

 Návrat na domovskou stránku