Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do rubriky.
Otevřený dopis ministru dopravy a spojů ing. Jaromíru Schlingovi

Martin Mareček

Vážený pane ministře,
    žádám Vás o zrušení plošného zákazu letů podle pravidel VFR v rozsahu vydaném v NOTAMu 0455/01 dne 13.9.2001 v 11:07 světového času.

    Jakkoli jsem otřesen teroristickým činem, ke kterému došlo ve Spojených státech amerických, důrazně protestuji proti zaměňování účinných opatření ke zvýšení bezpečnosti s jejich mediálně a politicky efektními náhražkami.

    Zákaz letů VFR, tedy letů malých motorových a bezmotorových letadel, balónů, klouzavých padáků a rogal s použitím vizuální navigace, je pro zasvěcené osoby zcela zřejmým necitlivým a nepřiměřeným rozhodnutím. Toto rozhodnutí, jehož publikovaná odhadovaná doba platnosti má být 3 měsíce, se bohužel nesetká s masovým odporem tak, jako se s ním setkala jiná rozhodnutí ministerstva dopravy a spojů v nedávno minulé době. Postižená skupina pilotů, pilotních žáků a jejich instruktorů, provozovatelů sportovních letišť i letadel a sportovních létajících zařízení, jakož i jejich výrobců je příliš malá a příliš disciplinovaná na to, aby zablokovala vzdušný prostor nad ministerstvem dopravy a spojů a vynutila si tak pozornost veřejnosti a následně i seriozní jednání.

    Rád bych shrnul důvody, proč považuji plošný zákaz VFR letů za nepřiměřený a diskriminující:

    Opatření nezakazuje a ani jinak neomezuje lety velkých a těžkých dopravních letadel, létajících podle pravidel přístrojové navigace (IFR) rychlostmi nesrovnatelně vyššími než malá letadla všeobecného letectví. Naproti tomu zakazuje létat dokonce i kluzákům (větroňům), klouzavým padákům (paragliding) a rogalům a balónům.

    Samotný zákaz letů VFR nemůže zabránit zneužití jakéhokoli letadla ke kriminálnímu činu. Tomu nemůže z podstaty věci zabránit ani důsledná konfiskace a zničení všech letadel na českém území. V zahraničí mají také letadla.

    Za jistých podmínek lze s jakýmkoli i malým letounem odletět i dnes a předstírat let podle přístrojů, zatímco pilot bez kvalifikace IFR bude řídit letoun vizuelně (VFR).


    Zákaz letů byl vyhlášen s velkým zpožděním na to, aby mohl mít praktický bezpečnostní význam v případě, že by teroristický útok byl veden plošně na západní civilizaci nebo členské země NATO.

    Žádná z evropských členských zemí NATO nepřijala srovnatelný zákaz. Dokonce, podle neoficiální informace zdroje blízkého Úřadu pro civilní letectví, není podobná situace nikde v západní Evropě.

    Zákaz letů buď nebyl náležitě zveřejněn veřejnoprávními prostředky nebo byl zveřejněn velmi nepřesně. Například zpráva ČTK otištěná v některých novinách až 14.9. hovoří o zákazu VFR letů nad Prahou. Jen odborník si domyslí, že se jedná o nesprávný výklad pojmu "FIR Praha" označující celý vzdušný prostor ČR. První den zákazu, ještě před vydáním NOTAMu, prolétl demonstrativně stíhací letoun MIG 21 nad sportovním letištěm během přistávacího manévru civilního stroje, jehož pilot nemusel nic vědět. O informovanost několika stovek cestujících ČSA letících do USA je na vlnách veřejnoprávního rozhlasu postaráno mnohem lépe.

    Dlouhý zákaz letů bude mít mnoho nepříznivých dopadů na všeobecné letectví i provozovatele a piloty sportovních létajících zařízení. Každým dnem se zvyšuje ušlý zisk leteckých škol a instruktorů. Školy musí platit leasingové splátky, ať jejich letadla létají nebo ne. Musí platit mzdy mechanikům. Nezanedbatelné částky bude stát zakonzervování pohonných jednotek. A co je nejhorší, nucená přestávka nikdy neprospívá pilotním návykům.

    Každé období po mimořádné a tragické události je plné emocí. Tím spíše po zrůdném teroristickém útoku nebývalého rozsahu. Pokud však vlády podlehnou pokušení a budou nepřiměřeně omezovat náš život, zasahovat do našeho soukromí i do našeho podnikání, znamená to, že se teroristům podařilo naplnit jejich záměr.

S pozdravem Letu zdar!

Ing. Martin Mareček, Jana Růžičky 1141, 148 00 Praha 4
tel: 0602 354 315, e-mail: martin@marecek.cz


 Návrat na domovskou stránku