VÝCVIK PILOTŮ UL

Výcvik pilotů probíhá individuálně dle časových možností klienta a jen za vhodných povětrnostních podmínek. Klademe důraz na maximální bezpečnost letu.

Celkový předepsaný minimální rozsah praktické výuky je 20 hodin. Lekce jsou rozděleny tématicky a podle zvládnutí látky instruktor určí další krok nebo procvičování k upevní nutných návyků u žáka do bezpečného zvládnutí letového režimu.

Konkrétní kroky na cestě k pilotní licenci:
1. Lékařská prohlídka
2. Sepsání smlouvy o výcviku, zaplacení zálohy a převzetí učebních pomůcek
3. Absolvování prvních 16 hodin přednášek z úvodní teorie (Aerodynamika, Předpis)
4. Vyřízení úrazového pojištění - individuálně nebo přes LAA
5. Zahájení vlastního praktického výcviku v letadle (minimálně 20 letových hodin)
6. V průběhu praktického výcviku absolvování zbývajících 26 hodin teoretické výuky
7. Po ukončení praktického výcviku složení zkoušky z teoretické a praktické části

Časový rozsah výcviku
Kroky 1 až 4 lze obvykle zvládnout během 2-3 týdnů.
Celý výcvik lze zvládnout za 3-4 měsíce, podle toho kolik máte času a jak nám přeje počasí.
Vždy se přitom snažíme přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Co Vám umožní LICENCE PILOTA ULTRALEHKÝCH LETADEL
- splnit si svůj sen a létat jako pilot pro radost a potěšení ve svém nebo vypůjčeném letounu
- využívat letadlo pro další soukromé potřeby jako jsou výlety po ČR i zahraničí
- rychlé cestování mimo silnice
- fotografování, apod.
- přepravovat při těchto letech cestující (rodinu, přátele, známé)
- přeškolit se na další typy letadel
- dokázat svůj letecký um při soutěžích a závodechEnglish version