Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do rubriky.


Startoviště Kamenec v Jeseníkách

Prokop Tomáš

    Záznam z jednání o snížení ekologických a majetkových škod způsobených neorganizovaným rozvojem létání v obvodu LČR, s.p. správy Loučné nad Desnou
 

Jednání dne 23.6.2005 na správě LČR v Loučné n.D.

Přítomni:
- Ing. Pospíšil Tomáš, tel.724523123
  e-mail: pospisil.t.ls123@lesycr.cz - správce LČR v obvodu
- Pan Prokop Tomáš, tel.602 133 793
  e-mail: prokopt@ELZEL.cz - LAA ČR (PG)
- Pan Vojtíšek Petr, tel.608 866 271
  e-mail: shark.sumperk@atlas.cz - LAA ČR (PG)
- Ing. Záboj Hrázský, tel.724 523 061
  e-mail: hrazsky.oi13@lesycr.cz - LAA ČR (ZL), LČR

 1. Úvodem byli přítomní obeznámeni zástupcem LČR s důvodem schůzky. Tato byla svolána za účelem projednání snížení ekologických a majetkových škod, způsobovaných neorganizovaným rozvojem létání v prostoru vrcholových partií Mravenečníku - Kamenné hory. Adresně se jedná o živelné vytvoření startoviště pro paragliding v místě paseky s podrostem, který je poškozován a kde je patrné narušení funkcí lesa touto činností.

 2. Zástupci Letecké amatérské asociace vysvětlili důvody vzniku startoviště a požádali o nalezení kroků k jeho legalizaci.

 3. Zástupce LČR vysvětlil komplikovanost a časovou náročnost legalizace a ne zcela jasnou legislativu v této oblasti. Vysvětlil nemožnost dohod pro dočasné užívání tohoto živelně vytvořeného startoviště i při vytvoření řádu a jiných opatření. Navrhl také jediné možné řešení, které by bylo dočasně schůdné pro LČR a to startovat organizovaně dle ujednoceného řádu z lesní cesty v místě rampy - nesmí docházet k poškozování lesního porostu.

 4. Závěrem se přítomní dohodli:

    Dočasně legalizovat startovací plochu pro závěsné létání a paragliding v místě rampy na lesní cestě. Zástupci LAA ČR zajistí informační tabule s uvedením zásad, nutných k legálnímu provozování (viz následující kapitola). Správa LČR vydá omezené povolenky k výjezdu, maximálně však 10 ks (vypsané na SPZ a člena LAA ČR). Tito vybraní zástupci budou dbát na dodržování zásad a pravidel. Přítomni konstatovali nutnost nalézt cestu k legalizaci jiného místa než dočasně poveleného - cesta + rampa (náročné na techniku startu - zvýšené nebezpečí). Dále se zavázali, že o možnostech a jednáních v této věci se budou navzájem informovat a případně svolají další jednání, vedoucí k definitivnímu řešení.

 Terén Kamenec


Provozní pravidla startoviště Kamenec u Mravenečníku

 1. Startuj jen z lesní cesty - rampy

 2. Nevstupuj do lesního porostu a nepoškozuj ho.

 3. Odpadky s sebou vždy odnes, ať už tvoje nebo nalezené

 4. Dbej základních pravidel zákona č. 289/1995 Sb.
  Zákon o lesích se změnou a doplněním (lesní zákon):

  1. Zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa

  2. Zákaz kouření a rozdělávání ohňů platí i na lesních cestách

  3. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50m od okraje lesa

  4. Zákaz rušit ticho a klid

  5. Zákaz sbírání lesních plodů způsobem, který poškozuje les

  6. Zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat

  7. Zákaz vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů a keřů lesních dřevin

  8. Vjezd vozidel povolen pouze v době od 9:00 do 19:00 hod.

SLH - spolek létajících horalů, ŠUMPERK

 Pohled na terén Kamenec z výšky

 Návrat na domovskou stránku