Chcete na tomto místě svoji reklamu ?    PK je doslova ťahaný za motorom, pričom má vysoký uhol nábehu - letí na maximálnej rýchlosti a jeho nosná plocha môže pri nevhodnom riadení ľahko skolabovať!!! Riadenie je z podstaty cvičného krídla nedostatočne citlivé - určené na odpúšťanie chýb pri učení - manévrovacie schopnosti sú na nižšej úrovni a nemusí sa to vyplatiť napr. pri potrebe nutnosti pristáť do obmedzeného priestoru.

    Krídla vyššej triedy majú vysoký výkon - rýchlosť - kĺzavosť, ale pasívna bezpečnosť je tak úboho malá, že pre lietanie na motore sa jednoducho nehodia - neodporúčam v žiadnom prípade. Rovnaký názor na svoje produkty tejto kategórie majú aj firmy, ktoré spomenuté PK vyššej triedy vyrábajú a doslova ich sami neodporúčajú neskúseným pilotom klasického paraglidingu a tobôž nie pre motorové lietanie!

    Kvalita remeselného spracovania je tak isto veľmi dôležitá. Pre motorové lietanie, ktoré viacej namáha nosné šnúry a celkovo konštrukciu PK, je nutné, aby PK bol dostatočne pevný. Úpravy spočívajú najmä v silnejších nosných šnúrach a spevnení nosnej plochy, prípadne pridaním výstuh na najviac namáhaných spojoch. Pri výbere si všímajme, ako kvalitne sú šité rebrá s poťahom, počet jednotlivých prešití, ich presnosť. Sledujem ako je riešené spevnenie úchytov nosných šnúr na nosných rebrách - najvhodnejšie je keď lemovka úchytu šnúry je vedená cez celé rebro až po horný poťah - nosný poťah PK je horný!!!

    Požiadavka trhu prinútila výrobcov PK aby sa začali špecializovať práve na výrobu PK určených špeciálne pre motorový paragliding. Väčšinou ponúkajú upravené krídla strednej triedy. V ponuke sú uvedené ako typové modifikácie ponúkaných modelov určených pre bezmotorové lietanie. Objavili sa aj špeciálne vyvinuté modely určené už priamo na motorové lietanie - samozrejme sa tieto krídla dajú použiť aj pre bezmotorové lietanie, ich výkony sa v ničom nelíšia od podobných modelov iných firiem, sú iba precíznejšie vypracované so spevnenou konštrukciou - často ich poznáme iba podľa hrubších nosných šnúr.


Krútiaci moment vrtule
    Každý rotujúci predmet , ktorý má určitú hmotnosť, vyvodzuje krútiaci moment. Je to tak a nedá sa s tým nič robiť, fyzika je fyzika.

    Krútiaci moment pri lietaní spôsobuje rotácia vrtule, veľkosť krútiaceho momentu je závislá od mnohých okolností, v podstate platí čím väčšia vrtuľa a vyššie otáčky, tím je krútiaci moment silnejší. Ďalej na veľkosť krútiaceho momentu má vplyv počet listov vrtule, jej celková hmotnosť, rozloženie hmotnosti vrtule, otáčky pri ktorých vrtuľa pracuje apod. S krútiacim momentom musíme počítať, lebo jeho vplyv sa prejavuje počas celej doby pilotáže. Na elimináciu krútiaceho momentu sa používa niekoľko postupov, prvý spôsob ako sa vyrovnať s jeho pôsobením je, že jednoducho budeme držať mierne pribrzdený PK na opačnej strane v smere pôsobenia krútiaceho momentu - tento spôsob je najčastejší a najúčinejší, lebo veľkosť krútiaceho momentu sa počas letu mení v závislosti otáčok vrtule - potom korekcia vplyvu krútiaceho momentu jednoduchým optimálnym pribrzdením je najúčinejšia. Potrebné pribrzdenie na vyrovnanie momentu dokážeme presne odhadnúť podľa jeho skutočnej veľkosti v aktuálnom čase. Táto metóda je najúčinejšia a najjednoduchšia.

    Potom sa na elimináciu krútiaceho momentu používajú rôzne úpravy postroja, ktoré sú však účinné iba v malom rozsahu sily momentu. Úprava spočíva v jednoduchom krížovom popruhu na postroji, ktorého dĺžku si pilot upravuje podľa momentálne sily momentu. Takéto stále nastavenie popruhu je možné iba pri ustálenom režime letu, kedy sa sila momentu nemení, ale pri manévrovom spôsobe lietania, alebo v úzkom priestore dolín, kde je potrebné často meniť výšku a smer letu, je použitie tejto úpravy veľmi nepraktické.    Celkovo lietanie s paramotorom je iné. Vplyv krútiaceho momentu na let je taký markantný, že doslova nespoznáme vlastný PK, jeho letové vlastnosti sa podstatne zhoršia. Počas letu bude PK stále točiť na stranu krútiaceho momentu. Zatáčka na stranu krútiaceho momentu bude rýchla, ostrá, PK do zatáčky doslova spadne, sila v nabrzdenej riadiačke je malá. Zatáčka proti krútiacemu momentu je plochá, PK točí veľmi pomaly, sila v riadení je veľmi veľká, najmä pri plnom výkone motora - niektoré staršie typy PK a cvičné PK nemajú snahu vôbec proti smeru pôsobenia krútiaceho momentu vykonávať akékoľvek obraty, nevôľa k manévrovaniu rastie s veľkosťou krútiaceho momentu.

    Celkovo sú odozvy na riadenie v smere krútiaceho momentu prehnané a proti zmyslu oneskorené, alebo PK vôbec nereaguje na nami vykonaný zásah do riadenia. Pri náhlom ubratí plynu PK rýchlo vyrazí dopredu a smerom doľava - zrazu prestane pôsobiť krútiaci moment a PK zareaguje presne týmto spôsobom, preto s plynom treba pracovať veľmi opatrne - PK je pred ubratím plynu potrebné na túto zmenu pripraviť - stačí plyn uberať postupne a zásahom v riadení korigovať snahu PK o prestrelenie dopredu. Naopak ak plyn pridáme prudko, PK zaostane za pilotom a má snahu prepadnúť v smere krútiaceho momentu, keď v tejto chvíli zahájime zatáčku po smere momentu, bude veľmi ostrá s malým polomerom vo veľkom náklone. Pri starších, alebo cvičných typoch PK sa často stáva, že nedostatkom vlastnej rýchlosti počas tohto manévru dôjde k odtrhnutiu prúdenia na nosnej ploche a PK spadne do negatívnej špirály. Vzhľadom na tieto vlastnosti každého PK v motorovom lete je vhodné radšej využívať schopnosť PK zatáčať na stranu momentu podstatne rýchlejšie a na menšom polomere, ako býva zvykom pri bezmotorovom lietaní a túto vlastnosť zaradiť do svojho štýlu lietania, napr. pri krízovej situácii pred prekážkou, ktorú nedokážeme preletieť, nebudeme predsa točiť plochú, pomalú zatáčku proti momentu vrtule, ale využijeme ostrý a rýchly obrat na stranu krútiaceho momentu. Korekcie smeru (kontry) pri vychádzaní zo zatáčok musia byť s prihliadnutím na vplyv krútiaceho momentu dávané veľmi opatrne a s citom. Proti momentu v závilsosti od jeho sily je korekcia riadenia vždy väčšia. Na stranu momentu stačí niekedy korekcia iba plynom. Upozorňujem! Riadenie PK a práca s plynom musia byť premyslené a spolu vzájomne zosúladené, vykonávané s citom.


pokračování článku

 Návrat na domovskou stránku