Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do rubriky.


Velká Stolová

Richard Bojda, předseda Beskydského leteckého klubu
 

 Oplocení na Velké Stolové aneb autoportrét Jiřího Večerka

Vážení piloti,

    rád bych vás seznámil s problematikou létání na tomto kopci. Létání tady začalo již v 70. letech s rogaly. Startovalo se z průseků vzniklých při těžbě dřeva poničeného exhalacemi ostravského průmyslu a vlivem škůdců. Na takto vzniklých holinách startovali nejdříve rogalisté a počátkem 90. let již také padáčkáři. Postupným růstem nově nasazených stromů se postupně snížil počet startovišť ze dvou na jedno současné, nám všem dobře známé. V posledních letech však i tento start začal znatelně zarůstat. Do této doby bylo létání na tomto kopci bez problémů a vlastně taky tak trochu nadivoko, neboť nebylo třeba řešit, komu daný pozemek patří, kdo jej spravuje a nebylo ani třeba jej jakkoli upravovat. V posledních letech však bylo třeba řešit otázku úpravy porostu tohoto startoviště, aby nadále umožňoval bezpečný vzlet. Vyjednávání o možnostech úpravy této plochy se ujal Beskydský letecký klub.

    Kde je tedy problém? Majitelem daného pozemku jsou Lesy ČR. Znamená to tedy požádat Lesy o pronájem dané plochy a zažádat na stavebním úřadu o změnu účelu využití plochy. To by nebyl problém, kdyby tato plocha neležela v 1. zóně chráněné krajinné oblasti a Lesy, ačkoli jsou majitelem, nemohou s danou plochou udělat nic, dokud nedostanou svolení od různých referátů životního prostředí, CHKO, příslušného ministerstva atd. Vzhledem k tomu, že se jedná o 1. zónu CHKO, projednávalo daný případ Ministerstvo životního prostředí, pochopitelně na základě posudku oblastní zprávy CHKO. Konečné stanovisko ministerstva je bohužel zamítavé, neboť jak tvrdí CHKO, zejména zde ruší padáčkáři Medvěda Brtníka a Tetřeva Hlušce a dále je zejména díky padáčkářům v dané oblasti zvýšený okus porostu a to zejména v zimních měsících. Tento argument je výsledkem jedenapůlletého vyjednávání. I když o tomto zdůvodnění si jistě udělá obrázek každý sám, jediné co tím ekologičtí teroristé z CHKO dokázali, že nelze oficiálně pronajmout a upravit tuto plochu. Tím však nebylo na této lokalitě zakázáno létání. Jen nemůžeme start upravit do požadované podoby a stát přichází o peníze, které by jsme za to platili.    Kde se tedy náhle vzala ta oplocenka? Po celou dobu se na Stolové vlastně létalo s tichým souhlasem lesů a lovců, kteří k dané lokalitě měli rozhodně bližší právní vztah než BLK či jakákoli jiná organizace, neboť BLK nebyl jediným subjektem, který žádal o výjimku ze zákona, aby mohl tuto plochu oficiálně provozovat. Za tu dlouhou dobu proběhlo mezi zástupci pilotů a Lesy ČR, či lovci mnoho jednání a mnohokrát byl dohodnut určitý provozní řád této plochy. Bohužel tento provozní řád byl pravidelně a opakovaně porušován, vždy ze strany pilotů. A jako nejpalčivější problém se ukázaly výjezdy autem na start. I přesto, že bylo třeba zdolat ocelovou závoru a počet povolení k vjezdu do této oblasti se dal spočítat na prstech jedné ruky, objevovalo se na kopci aut hodně a stále více, a to v kteroukoli denní či noční dobu.

    Až se jednoho dne stalo, že kromě vyplašené zvěře milému lovci utekl i devizový cizinec, který chtěl ulovit jelena a ne poslouchat hrčení cizího motoru. Pak rozzuřený lovec platící nemalý peníz za pronájem honitby uhodil na lesníka a lesník byl donucen respektovat zákon a na volnou plochu vysadit stromky a zajistit jejich ochranu. A tak vybudoval oplocenku. Bohužel!!!

    Paraglidisté jsou sice svéhlaví a individualističtí tvorové, kdyby však aspoň trochu respektovali vzájemně dohodnutá pravidla, mohli tento start užívat i nadále. Že jde o řešení demonstrační, je více než jasné, neboť ona oplocenka se nepodobá běžné oplocence, ale spíše oboře nebo hradní zdi, která je viditelná pouhým okem již z velké dálky pod kopcem. A tak zbývá jen podotknout, že jen naše lenost nám nadělila tuto oplocenku a nevezmeme-li si z toho poučení, přijde doba, kdy startovišť začne ubývat a oplocenek přibývat. Proto prosím respektujme daná pravidla jako je třeba zákaz vjezdu, vylezte na ten kopec pěšky a nikdo nebude mít důvod na startovišti budovat ohrady.

    Pakliže nejste ochotni na předem stanovená pravidla přistoupit, bude lepší, když se vydáte na kopec s lanovkou, nebo tam, kde zákazové značky nemají.


Tento text je uveřejněn také na stránkách Beskydského leteckého klubu.

 Návrat na domovskou stránku