Chcete na tomto místě svoji reklamu ?Ještě není dobojováno - aneb stiskem špinavé ruky si čistou jen zamažeš.

Petr Tuček

  Jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy naletělo.

    Nemám přesné informace, a tak se nebudu pouštět do hodnocení způsobu privatizace Sazky, státního podniku. Faktem však zůstává, že určitá část akcií byla nabídnuta bývalým národně frontovaným organizacím, já říkám "magučim" jejichž představitelé si svá postavení a vztahy do té doby zachovali. A tak se akcionáři staly organizace (vcelku zadarmo) ČSTV, STSČ, jako nástupce Svazarmu a jako úlitba novým poměrům i Sokol. Snad i další. Podstatné však je, že tito akcionáři dostali své podíly zdarma a pokud něco platili, použili zase prostředky dané jim státem.

    Ale pomiňte minulost. Současnost je mnohem napínavější. Je to zhruba 3 měsíce, co jsem protestoval či lépe řečeno připomínkoval postoj nového náměstka ministra školství za jeho postoj k výběru členů poradního orgánu ministra, tak zvanou Radu pro tělovýchovu a sport. Nezdálo se mi, a to zcela právem, že podněty z této rady budou objektivní a nepartikulární. V sestavě Rady zcela chyběl alespoň jediný zástupce těch menších organizací, respektive těch "němagučich". Ostatně o mohutnosti těchto organizací stále pochybuji, protože dodnes nedokázali předložit ministerstvu objektivní a podložený počet členů a už vůbec ne aktivních sportovců.. Stále se však domnívají, že jsou dědici jakéhosi tradičního práva a národní fronty nést prapor těch hlavních představitelů lidového sportu, a tím i nositelem všech preferencí, které stát věnuje sportu. Nic proti tomu, že třeba ČSTV má pod svojí střechou ty nejpopulárnější sporty jako hokej, fotbal, tenis a další. O těchto sportech se hovoří v hospodách, na pracovištích apod. To by ovšem nemělo znamenat, že právě tyto sporty se stanou jedinými státně uznanými. Velice jsem ctil záměr ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže, že se snažilo rok po roce nacházet objektivnější kritéria, jak hodnotit nejen z hlediska "hospodské" či televizní popularity význam jednotlivých sportů pro celkovou úroveň naší společnosti.

    Ale abych se o kousek vrátil. Pan ministr mě ujistil, že rada je složena právě tak proto, aby byla objektivní a neobhajovala partikulární zájmy. Od odpovědi pana ministra neuplynul ani měsíc a členové rady tentokrát v postavení akcionářů Sazky zcela "objektivně a nepartikulárně" na valné hromadě Sazky rozhodli, že veškeré prostředky z výtěžku Sazky si rozdělí mezi sebe a že MŠMT jim do toho nemá co mluvit. Po pravdě řečeno, nahrála jim k tomu zmatečná novela zákona o loteriích, kterou dle mého názoru schválil parlament jen jako truc vůči připomínkám senátu i vůči vrácení zákona je vše v pořádku. Sazka a.s. má podstatnou část svého výtěžku věnovat sportu. Na základě toho má velké daňové úlevy. Kdo určí jak bude tento výtěžek rozdělen, už novela zapomněla. Takže rozhodne akciová společnost. A tak rozhodla. Rozdáme si to mezi sebou.

    Vidím to tak. Špinavá ruka se stiskem čisté ruku neočistí. Bude to naopak. Takže dospějete ke kompromisu. Ta čistá se mírně ušpiní a tak špinavá trochu té špíny ze své ruky setře. No a ty prosebné ručičky žadonící o pomoc , ty si mohou utřít nudli.

    Závěrem bych chtěl jen podotknout: to že má Sazka podstatné daňové úlevy s odkazem na to, že bude podporovat sportovní činnost se týká všech daňových poplatníků a to jsou mimochodem i naši členové. Máme pak plné právo se cítit ze strany akcionářů Sazky okradeni.

    Možná, že Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže se přičiní o opravu zákona o loteriích a znovu bude mít možnost ovlivňovat dělení výtěžku. To bude trvat minimálně rok. A tak nejméně 50 miliónů si mezi sebe rozdělí pár vysoce "objektivních s nepartikulárními zájmy". Bylo by možná zajímavé sdělit veřejnosti, jak se současní akcionáři ke svým podílům dostali.Warning: require(/_inc/pata.php4): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/99_02_1.php on line 88

Fatal error: require(): Failed opening required '/_inc/pata.php4' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/99_02_1.php on line 88