Chcete na tomto místě svoji reklamu ?Oznámení o termínech konání valných hromad a Konference LAA ČR

Dle organizačního řádu LAA ČR vyhlašuje Rada LAA ČR následující termíny a místa konání


Svaz Experimentalu:
 

26. února - sobota od 10.00 hod.

Svaz Závěsného létání:
 

26. února - sobota od 13.00 hod.

Svaz motorového paraglidingu:
 

4. března - sobota od 10.00 hod.

Svaz paraglidingu:
 

4. března - sobota od 13.00 hod.

Svaz konstruktérů a stavitelů:
 

11. března - sobota od 10.00 hod.

Svaz ultralehkého létání:
 

11. března - sobota od 13.00 hod.


Řádná konference LAA ČR:
  25. března - sobota (pro případ dlouhého jednání rezervujeme i neděli)


Místo konání všech valných hromad:
  Sál jídelny Kovošrotu, Praha 10, Ke Kablu 289.


 

Každý člen LAA ČR se může zúčastnit kterékoliv valné hromady, volební právo může uplatnit pouze na jedné valné hromadě.

Každý účastník valné hromady se musí prokázat dokladem o zaplacení členských příspěvků na rok 2000. Nezapomeňte vzít ústřižek složenky o zaplacení !!!

Věříme že účast na valných hromadách bude dostatečná. Jde o to, zvolit do čela svazů i celé LAA ty pravé funkcionáře, kteří budou ovlivňovat a směřovat chod naší organizace po další 2 roky.

 


Warning: require(/_inc/pata.php4): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/99_12_2.php on line 197

Fatal error: require(): Failed opening required '/_inc/pata.php4' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /usr/local/hosting/home/skyfly.cz/web/www/pilot/99_12_2.php on line 197