Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Digifly Cartesio 2

Standa Hlavinka

    Cartesio 2 je třetí v pořadí přístrojů firmy Digifly s grafickými displeji, které umožňují nejenom měnit velikost zobrazovaných cifer a měřítko sloupcového indikátoru varia, ale také vykreslit křivku např. výškového profilu letěné trasy, v případě tohoto přístroje pak samozřejmě i průmět křivky letěné trasy na zemský povrch (Tracklog). Oproti dvěma nižším typům s názvy Flyer 2 a Newton je totiž možno připojit externí GPS a tím výrazně rozšířit škálu funkcí přístroje.

    Jeho barva je pro odlišení tmavě modrá a rozměry 144x72x25mm úplně stejné jako celá nová řada přístrojů firmy Digifly (Flyer 2, Newton, Cartesio 2, Leonardo). Stejně tak je dodáván s úchytem na nohu ve formě držáku se suchým zipem. Odnímatelná plochá destička o rozměrech 6x4cm na zadní stěně přístroje se po odšroubování křížového šroubu a odejmutí suchého zipu může velmi dobře hodit k přichycení přístroje na pultík paraglidisty.

 Digifly Cartesio 2


Ovládání přístroje
    Stejně jako u ostatních typů není pro ovládání přístroje potřeba manuál, české menu je velmi přehledné a snadno pochopitelné. Samozřejmě se přiložený podrobný český manuál bude určitě hodit pro pochopení významů a principů některých složitějších funkcí.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen z jediného tužkového článku (velikost AA) a jeho elektronika je navržena tak, aby bylo možno stejně dobře používat jak alkalický článek s napětím 1.5V, tak i nabíjecí NiMH nebo NiCd. Vestavěný digitální voltmetr umí při zapnutí přístroje zobrazit napětí článku přímo ve Voltech a ikonka na displeji pak za provozu indikuje velikost tohoto napětí graficky. Při použití nabíjecího NiMH nebo NiCd článku stačí v menu nastavit potřebný typ (ALK nebo NiMH) a grafický indikátor pak správně sleduje průběh vybíjecí křivky. Vzhledem k samovybíjecímu efektu NiMH článků (vyjma technologie "Eneloop" firmy Sanyo) ale zřejmě každý použije spíše článek alkalický a má na celou sezónu pokoj.

    Za provozu odebírá přístroj z článku o napětí 1.2V proud o velikosti 28mA, takže plně nabitý NiMH článek s kapacitou 2700mAh vydrží zhruba 96 hodin nepřetržitého provozu, u kvalitního alkalického článku by se výdrž měla pohybovat kolem 200 hodin (při napájecím napětí 1.5V je totiž odběr pouze 21mA). Grafický indikátor svým závěrečným blikáním signalizuje pokles množství energie v článku na poslední zhruba 4 hodiny provozu.

    Za cca 400 Kč je možno k typům Newton, Cartesio 2 a Leonardo dokoupit nabíječku i se speciálním nabíjecím NiMH článkem s páskovým přívodem na kladném pólu, a pak je možno nabíjet vložený článek přímo přes konektor v dolní části přístroje. Odpadá tím nutnost otevírání zadní stěny a vyměňování článku.

Digitální výškoměry
    Přístroj má k dispozici celkem čtyři nezávislé výškoměry, z nichž dva se dají vynulovat stisknutím jediného tlačítka. Maximální měřitelná výška je 9000 metrů a jednotky výšky je možno samozřejmě přepnout i na stopy. Třetí výškoměr je nulován automaticky v okamžiku detekce nalétnutí stoupání, jinými slovy při zjištění, že je po dobu alespoň 10 sekund naměřeno stoupání o rychlosti alespoň +0.5 m/s. Oba tyto továrně nastavené parametry lze v menu přístroje samozřejmě změnit. Čtvrtý výškoměr je speciálním výstupem kalkulátoru dokluzu na cíl, jak bude vysvětleno později.

Grafický výškoměr
    Grafický displej umožnil implementovat do přístroje velmi zajímavou funkci, která průběžně zobrazuje jakýsi výškový profil ulétnuté trasy. Dalo by se snad říci aktuální část barozáznamu letu, a to doslova. Vzniklá křivka totiž sice před očima na pravém okraji displeje vzniká a na jeho levém postupně mizí, ale současně se celá včetně spousty dalších údajů ukládá do paměti přístroje jako záznam ulétnuté trasy (Tracklog). Délku na displeji zobrazené části (měřítko vodorovné časové osy) je možno individuálně nastavit a stejně tak měřítko svislé osy výškové.

Grafický indikátor středění stoupáku
    Výše zmíněný grafický výškoměr, který zobrazuje závislost výšky na běžícím čase, je možno stisknutím jediné klávesy přepnout na grafické vykreslování závislosti rychlosti stoupání na běžícím čase. Podle vzniklé křivky je možno velmi dobře sledovat správnost ustředění jádra stoupáku a přizpůsobovat poloměr kroužení tak, aby se vrchol křivky držel stále co nejvýše.

Variometr
    Analogový variometr (grafický sloupec) měří rychlost stoupání či klesání v rozsahu +/-10m/s, přičemž tento rozsah (měřítko zobrazení) lze nastavit. Takže anologový sloupcový variometr může např. ukazovat velmi jemně v celkovém rozsahu +/-1m/s a nebo naopak hrubě v rozsahu +/-10m/s. Mezi těmito dvěma krajními hodnotami nastavení se nacházejí ještě další čtyři mezistupně. Navíc je možno nastavit rychlost reakce variometru. Jedná se o jakýsi hydraulický tlumič kol automobilu, v tomto případě i s nastavitelnou tuhostí a možností vypnutí tlumicí funkce.

    Digitální variometr pro změnu ukazuje číslicově stoupání nebo klesání v rozsahu +/-25m/s a při nastavení jeho průměrovacího intervalu na hodnotu vyšší než nula (1s-60s) se z něj stává průměrovací variometr, který vypočítává průměrné stoupání za nastavený časový interval.

Akustika
    Zvukové možnosti přístroje představují u celé nové řady přístrojů firmy Digifly jednoznačně to nejlepší, co mi zatím za nějakých 18 let prošlo rukama a domnívám se, že v tomto případě se zcela určitě nejedná o názor subjektivně zabarvený.

    Hlasitost akustiky je možno stejně jako u všech přístrojů této řady volit ve dvou různých stupních a nebo akustiku úplně vypnout. Práh nasazení akustiky lze nezávisle nastavit jak pro klesání, tak i pro stoupání a pozor - opět od nuly! Piloti, kteří létají hlavně podle sluchu a na displej koukají velice málo, tak mají možnost po nastavení prahu na rovnou nulu uslyšet nalétnutí nulového opadání. V takové oblasti je totiž ve skutečnosti stoupák, jehož vertikální rychlost je rovna opadání křídla v klidném prostředí (viz kapitola Netto Vario).

    Způsob modulace tónů akustiky (její progresivitu) lze navíc nastavit na čtyři různé varianty nazvané "Low", "Medium", "High" a "Ultra". Ve slabých českých podmínkách si pilot zřejmě nastaví "Low" (jemnější rozlišení slabších stoupání) a v kalifornském Owens Valley určitě naopak "Ultra". Pro fajšmekry a piloty s hudebním sluchem je možno nezávisle nastavit jak základní opakovací frekvenci přerušování akustiky, tak i její střídu v procentech! Kvůli množícím se dotazům zjednodušeně vysvětlím, že střídou se v tomto případě rozumí poměr délky znění tónu k délce ticha. No a pro ty znalejší představuje obecně střída periodického signálu poměr délky kladné půlvlny k délce celé periody. Takže např. střída 50% znamená stejnou délku kladné i záporné půlvlny.

Netto Vario
    Přístroj dokáže vyhodnotit skutečné stoupání (nebo klesání) okolní masy vzduchu, navíc nezávisle na dopředné rychlosti letu. K přístroji je pochopitelně potřeba připojit rychlostní sondu a v paměti mít zadanou poláru křídla nebo alespoň použít s nižší přesností některou ze tří polár již předdefinovaných. Při výpočtu se využívá skutečnosti, že pro každou naměřenou dopřednou rychlost lze na poláře matematicky odečíst příslušnou velikost opadání daného křídla v klidném prostředí. Rozdíl mezi rychlostí naměřenou variometrem a odečtenou z poláry udává skutečnou vertikální rychlost (skutečné klesání nebo stoupání) okolní masy vzduchu. Ukazuje-li tedy za letu analogový variometr např. rovnou nulu, logicky v té chvíli ukazuje Netto Vario mírné stoupání okolního vzduchu.

Detektor stoupání na přeskoku
    Tato funkce dokáže upozornit vizuálně i akusticky pilota, který letí zvýšenou rychlostí na přeskoku a údaj variometru tedy stále ukazuje klesání, že již 10 sekund prolétává oblastí, ve které by při zpomalení na rychlost minimálního opadání jeho křídla dokázal stoupat rychlostí vyšší než +0.5 m/s. Obě tyto továrně nastavené hodnoty je samozřejmě možno v menu přístroje změnit na jiné. Funkce detekce stoupání je v přístroji rovněž využita k automatickému přepnutí displeje ze základní stránky na stránku navigační a obráceně, vždy podle aktuální situace.

Teplotní stabilita
    Jako všechny ostatní byl i tento přístroj podchlazen o rovných 30°C. Údaje všech výškoměrů naprosto shodně ujely o pouhých 21 metrů směrem dolů, zatímco nula variometru se vůbec nepohnula.

Měření času
    Kromě hodin reálného času s datumem v kompletním tvaru (den, měsíc i rok) má přístroj i stopky, které je možno spouštět ručně nebo automaticky v závislosti na nastavení přístroje, jak bude vysvětleno později v kapitole "Paměť letových údajů". Po připojení externího GPS je přebírán přesný čas a datum ze signálů družic a hodiny reálného času jsou tak neustále synchronizovány se skutečností.

Barometr
    Stejně jako údaj teploměru může být na jeho místě trvale zobrazen údaj o naměřeném okolním tlaku v hPa (mB). Údaj barometru lze kalibrovat přímo v jednotkách hPa (mB).

Teploměr
    Na displeji lze vyvolat funkci teploměru (trvalé zobrazení), který měří teplotu v jednotkách °C nebo °F.

Rychloměr
    Po připojení rychloměrné sondy (není součástí balení) je možno na displeji přístroje odečítat rychlost letu až do maximální rychlosti 150km/h. Současně lze nastavit práh rychlosti, pod kterým se začne ozývat a také zobrazovat varovný signál (přetažení, pádová rychlost). Údaj rychloměru je možno navíc kalibrovat, což může být užitečné v případě, že vrtulka sondy není umístěná ve volném prostoru, ale v místě zrychleného či zpomaleného obtékání (postroj paraglidisty, trapézka rogala, atd.).

Kompenzace knipl-termiky
    Přitažení kniplu ve větroni, přibrždění vrchlíku a nebo odtlačení hrazdy rogala je příčinou stoupání za cenu snížení rychlosti. Výsledkem je pochopitelně reakce běžného variometru na toto "netermické" stoupání, které ale dokáže přístroj eliminovat, má-li samozřejmě připojenou rychlostní sondu a tím pádem i přesnou informaci o změně rychlosti letu. Stačí nastavit kompenzační parametr na potřebnou hodnotu (např. pro rogalistu vychází kolem 65). Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet) postupným zvýšením cifry a následným přibržděním z ustálené rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené snížením rychlosti letu.

Rychlost a směr větru (v různých hladinách)
    Během každého kroužení dokáže přístroj podle směru a rychlosti pohybu vůči zemi v každém bodě kružnice průběžně vypočítávat rychlost a směr větru (snos). Vypočtený směr větru je potom během přímého letu indikován malou ikonkou (praporkem) na displeji. Během kroužení ikonka bliká, což znamená, že správný údaj (nová poloha praporku na displeji) je teprve vypočítáván. Navíc jsou do speciální paměťové tabulky ukládány vypočtené údaje o větru v závislosti na výšce, ve které byly naměřeny. Tím dochází k výraznému zpřesnění výpočtů některých dalších funkcí (dokluz na cíl, okruh bezpečného dokluzu, atd.).

Vzdálenost a směr k poslednímu stoupáku
    Tato funkce průběžně vypočítává aktuální vzdálenost a směr k poslednímu zaznamenanému stoupavému proudu, přičemž jako stoupavý proud vyhodnocuje přístroj situaci, kdy je indikováno stoupání o rychlosti vyšší než 0.5 m/s po dobu delší než 10 sekund. Obě tyto továrně nastavené hodnoty si může pilot v menu přístroje samozřejmě nastavit na jiné.

Klouzavost
    Díky připojenému externímu GPS je přístroj schopen měřit okamžitou klouzavost, přesněji řečeno její průměrnou hodnotu za daný časový interval, který je možno nastavit v rozmezí 1-30 sekund. Jedná se pochopitelně o klouzavost vůči zemi, protože díky připojenému GPS zná přístroj svoji rychlost vůči zemi. Ještě lépe je na tom vyšší typ Leonardo, který má již GPS modul zabudován uvnitř a žádné externí připojení tedy nepotřebuje.

Okruh bezpečného dokluzu
    Z údajů o rychlosti a směru větru a pozici pilota v prostoru dokáže přístroj neustále vypočítávat oblast, která je bezpečně dosažitelná pro přistání (hustý les, rybník a vysoké napětí pochopitelně do výpočtu nezahrnuje). Tato oblast je na mapové stránce vyznačena "kružnicí", ohraničující na zemském povrchu bezpečně dosažitelnou oblast (aktuální akční rádius). O kružnici se pochopitelně jedná pouze za bezvětří, jinak má uzavřená křivka spíše tvar jakési elipsy, protažené po směru větru.

Kalkulátor dokluzu na cíl
    Tuto funkci je možno použít jak pro optimalizaci závěrečného dokluzu do cíle, tak k dosažení libovolného bodu. Kalkulátor dokluzu průběžně vypočítává výšku, ve které bude zvolený bod dosažen, jinými slovy rezervu výšky, ve které pilot nad bod přiletí. Chce-li být pilot nejrychlejší, bude neustále udržovat svoji rychlost tak, aby údaj tohoto speciálního výškoměru ukazoval nulu. Chce-li být pilot nejklidnější, bude naopak udržovat svoji rychlost tak, aby údaj tohoto výškoměru ukazoval např. 50 metrů, ten nervózní pak raději 100 metrů.

Databáze bodů (Waypoints)
    Paměť přístroje dokáže pojmout celkem 400 bodů (např. otočných), které je možno do přístroje nahrát z PC a nebo také kdykoliv zadávat ručně (funkce Mark). Součástí údajů o bodu je kromě jeho názvu a souřadnic také grafický symbol (ikonka), který může mít kromě popisného významu (domeček, křižovatka, praporek, atd.) navíc i speciální význam navigační, jak bude vysvětleno v další kapitole o trasách. Databáze bodů je chytře rozdělena do dvou nezávislých skupin - uživatelské body (200) a soutěžní body (200). Z uživatelských bodů lze sestavovat uživatelské trasy (Routes) a ze soutěžních logicky aktuální trasu soutěžní, kterou pořadatel závodu vyhlásí před otevřením startovního okna.

Trasy (Routes)
    Z výše uvedených 200 uživatelských bodů lze sestavit 11 libovolných tras, přičemž každá z nich může obsahovat maximálně 20 libovolných bodů. Z celkového počtu 200 soutěžních bodů je možno sestavit aktuální soutěžní trasu o stejné maximální délce 20 otočných bodů, přičemž každému z bodů této soutěžní trasy lze přiřadit jeho vlastní individuální poloměr FAI kružnice (cylindru) a také speciální symbol (ikonku), která určuje, jak se má přístroj chovat a navigovat v blízkosti tohoto bodu. Těmito různými symboly a způsoby chování jsou míněny pochopitelně všechny tři druhy startovních cylindrů, pak FAI cylindry otočných bodů a samozřejmě cíl. Navíc se dá v přístroji nastavit globálně pro všechny body soutěžní trasy ještě i šířka zóny přiblížení k okraji cylindru. Během letu pak přístroj nejprve upozorní vizuálně i akusticky na okamžik vniknutí do zóny přiblížení, v té chvíli ihned zahustí vzorkovací interval záznamu Tracklogu na 1 sekundu a čeká na první zapsaný platný bod cylindru. Po vizuálním i akustickém potvrzení platnosti daného cylindru vrátí vzorkovací interval záznamu na pilotem přednastavenou hodnotu a přepíná navigaci k dalšímu bodu soutěžní trasy.

Záznam ulétnuté trasy (Tracklog)
    Jednotlivé body záznamu ulétnuté trasy ukládá přístroj v nastaveném vzorkovacím intervalu (1-60s) do paměti, která je schopna takto pojmout celkem až 70000 (sedmdesát tisíc!) bodů, přičemž každý bod záznamu obsahuje čas a datum (UTC), GPS souřadnice, GPS výšku a barometrickou výšku (tzv. Zkrácený datový mód). Existují ale ještě další dva režimy záznamu trasy. Plný datový mód obsahuje čas a datum (UTC), GPS souřadnice, rychlost pohybu vůči zemi, směr pohybu, GPS výšku, barometrickou výšku, rychlost stoupání, rychlost pohybu vůči vzduchu, rychlost větru a směr větru (max. 40000 bodů). Vzdušný datový mód naopak zapisuje pouze výšku, rychlost stoupání a rychlost pohybu vůči vzduchu bez GPS souřadnic (max. 105000 bodů). Právě díky údajům o rychlosti pohybu vůči vzduchu a rychlosti stoupání (přesněji řečeno klesání) je pak možno sestrojit poláru daného kluzáku. Kterýkoliv záznam v paměti je možno přímo na displeji přístroje např. po přistání zobrazit a procházet celý graf pomocí kurzorových kláves od začátku až do konce. A nebo jej stáhnout z paměti přístroje do počítače programem VLTools2007, popř. dalšími programy CompeGPS, MaxPunkte, GPSDump, CheckIn (protokol MLR, rychlost 38400 Baudů).

Paměť letových údajů
    Kromě již zmiňovaných záznamů tras (Tracklogs) je přístroj schopen zaznamenat z 1000 posledních letů také maximální údaje. Těmito údaji jsou maximální a minimální výška, maximální stoupání a maximální klesání, maximální a minimální rychlost (pokud je připojena rychlostní sonda), součet nastoupaných výšek během letu, délka trvání letu, datum a čas startu.

    Stejně jako u celé nové řady přístrojů firmy Digifly je i u tohoto přístroje velice zdařile vyřešen způsob spuštění záznamu údajů do paměti. V menu je možno zvolit, jestli bude přístroj považovat za okamžik startu záznamu buďto zapnutí přístroje nebo ruční stisk příslušné klávesy a nebo rozpozná start sám podle změny výšky během určitého času. Tovární nastavení této třetí možnosti je 2m během 4s, ale i tyto dva parametry si může pilot sám změnit na jiné.

Jazykové mutace
    Na český trh je přístroj dodáván s menu v češtině, takže při nastavování různých parametrů je vždy zobrazen český text, ze kterého je víc než jasné, o jakou funkci se vlastně jedná.

Firmware
    Je už dobrým zvykem, že u všech přístrojů firmy Digifly je možno kdykoliv provést upgrade firmware. U této nové řady dokonce stačí obyčejný PC kabel, není tedy potřeba speciální hardware, jak tomu bylo dříve. Tuto možnost jistě každý rád využije, protože u nových přístrojů bývá obvykle firmware často vylepšován.

Připojení k PC
    Pomocí sériového kabelu (není součástí balení) může přístroj komunikovat s počítačem. Pozor, konektor typu Jack má oproti staré řadě VL100 větší průměr! Software pro komunikaci s názvem "VLTools2007" je k dispozici na internetu ke stažení zdarma a je kompatibilní se všemi přístroji nové řady (Flyer 2, Newton, Cartesio 2, Leonardo a Leonardo Pro). Stejně tak je přístroj kompatibilní i s dalšími často používanými programy, jako např. CompeGPS, MaxPunkte, GPSDump nebo CheckIn (protokol MLR, rychlost 38400 Baudů).

 VLTools2007

    Tento přístroj se kromě závodních pilotů bude hodit zejména těm, kteří již létají s přístrojem GPS a rádi by vyměnili svůj starší variometr za takový, který je možno s přístrojem GPS spojit a ze vzniklého kompletu tak vytěžit spoustu dalších, pro létání užitečných údajů. Pokud si ovšem nepořídí rovnou vyšší typ Leonardo, který má již GPS modul zabudován rovnou vevnitř. Porovnání vlastností jednotlivých typů variometrů nové řady firmy Digifly je přehledně uvedeno v této tabulce.


Pokud sháníte český manuál k přístroji, nahlédněte na tuto stránku.

 Návrat na domovskou stránku