Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
 English version

Digifly Flyer 2

Standa Hlavinka
 

    Flyer 2 je základním typem v nové řadě přístrojů firmy Digifly s grafickými displeji, které umožňují nejenom měnit velikost zobrazovaných cifer a měřítko sloupcového indikátoru varia, ale také vykreslit křivku např. výškového profilu letěné trasy. Jeho barva je opět oranžová, ale ve srovnání s předchozím typem VL100 Flyer je rozměrově o něco málo menší (hlavně tenší). Stejně jako jeho předchůdce je dodáván s úchytem na nohu ve formě držáku se suchým zipem. Odnímatelná plochá destička o rozměrech 6x4cm na zadní stěně přístroje se jistě bude po odšroubování křížového šroubu a odejmutí suchého zipu výborně hodit k přichycení přístroje na pultík paraglidisty.

 Digifly Flyer 2


Ovládání přístroje
    Jestliže předchůdce s názvem VL100 Flyer byl přístrojem, u kterého nebylo ani při prvních pokusech příliš potřeba manuál, pak u nového typu Flyer 2 už manuál není potřeba vůbec. Samozřejmě je úplný a podrobný český manuál přiložen. Díky grafickému displeji se vždy přehledně zobrazuje kromě názvu funkce, kterou právě nastavujeme, také stručný popis, o jakou funkci či parametr se vlastně jedná. Navíc rolování a výběr funkcí v menu pomocí křížového ovladače a kláves, nadepsaných na displeji "ENT" a "ESC" je zcela intuitivní.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen z jediného tužkového článku (velikost AA) a jeho elektronika je navržena tak, aby bylo možno stejně dobře používat jak alkalický článek s napětím 1.5V, tak i nabíjecí NiMH nebo NiCd. Vestavěný digitální voltmetr umí při zapnutí přístroje zobrazit napětí článku přímo ve Voltech a ikonka na displeji pak za provozu indikuje velikost tohoto napětí graficky. Při použití nabíjecího NiMH nebo NiCd článku je třeba ale tento grafický indikátor brát poněkud s rezervou, protože průběh jejich vybíjecích křivek je poněkud odlišný. Vzhledem k samovybíjecímu efektu NiMH článků ale jistě každý použije spíše článek alkalický a má na celou sezónu pokoj.

    Za provozu odebírá přístroj z článku o napětí 1.2V proud o velikosti 28mA, takže plně nabitý NiMH článek s kapacitou 2700mAh vydrží zhruba 96 hodin nepřetržitého provozu, u kvalitního alkalického článku by se výdrž měla pohybovat kolem 200 hodin (při napájecím napětí 1.5V je totiž odběr pouze 21mA). Grafický indikátor svým závěrečným blikáním signalizuje pokles množství energie v článku na poslední zhruba 4 hodiny provozu.

Grafický výškoměr
    Grafický displej umožnil implementovat do přístroje velmi zajímavou funkci, která průběžně zobrazuje jakýsi výškový profil ulétnuté trasy. Dalo by se snad říci aktuální část barozáznamu letu, i když slůvko "záznam" zde poněkud nesedí. Vzniklá křivka se totiž neukládá do paměti přístroje a jak před očima na pravém okraji displeje vzniká, tak také na jeho levém postupně mizí. Délku zobrazené části (měřítko vodorovné časové osy) je ale možno individuálně nastavit a stejně tak měřítko svislé osy výškové.

 Možnosti zobrazení údajů na displeji - obrazovka č.1  Možnosti zobrazení údajů na displeji - obrazovka č.2  Možnosti zobrazení údajů na displeji - obrazovka č.3

Digitální výškoměry
    Přístroj má k dispozici celkem tři nezávisle nastavitelné výškoměry, z nichž dva se dají vynulovat stisknutím jediného tlačítka. Maximální měřitelná výška je 9999 metrů a jednotky výšky je možno samozřejmě přepnout i na stopy.

Variometr
    Analogový variometr (grafický sloupec) měří rychlost stoupání či klesání v rozsahu +/-10m/s, přičemž tento rozsah (měřítko zobrazení) lze nastavit. Takže anologový sloupcový variometr může např. ukazovat velmi jemně v celkovém rozsahu +/-1m/s a nebo naopak hrubě v rozsahu +/-10m/s. Mezi těmito dvěma krajními hodnotami nastavení se nacházejí ještě další čtyři mezistupně. Navíc je možno nastavit rychlost reakce variometru. Jedná se o jakýsi hydraulický tlumič kol automobilu, v tomto případě i s nastavitelnou tuhostí a možností vypnutí tlumicí funkce.

    Digitální variometr pro změnu ukazuje číslicově stoupání nebo klesání v rozsahu +/-25m/s a při nastavení jeho průměrovacího intervalu na hodnotu vyšší než nula (1s-60s) se z něj stává průměrovací variometr, který vypočítává průměrné stoupání za nastavený časový interval.

Akustika
    Zvukové možnosti přístroje představují jednoznačně to nejlepší, co mi zatím za nějakých 16 let prošlo rukama a domnívám se, že v tomto případě se zcela určitě nejedná o názor subjektivně zabarvený. Pokusím se bez zvuků vše postupně objasnit slovy.

    Hlasitost akustiky je možno stejně jako u starého Flyeru volit ve dvou různých stupních a nebo akustiku úplně vypnout. Práh nasazení akustiky lze nezávisle nastavit jak pro klesání, tak i pro stoupání a pozor - opět od nuly! Piloti, kteří létají hlavně podle sluchu a na displej koukají velice málo, tak mají možnost po nastavení prahu na rovnou nulu uslyšet nalétnutí nulového opadání. V takové oblasti je totiž ve skutečnosti stoupák, jehož vertikální rychlost je rovna opadání křídla v klidném prostředí. Podrobně je tento jev rozebrán v recenzi přístroje s názvem Newton.

    Způsob modulace tónů akustiky (její progresivitu) lze navíc nastavit na čtyři různé varianty nazvané "Low", "Medium", "High" a "Ultra" (platí pro firmware 28.0 a vyšší). Ve slabých českých podmínkách si pilot zřejmě nastaví "Low" (jemnější rozlišení slabších stoupání) a v kalifornském Owens Valley určitě naopak "Ultra".

    Pro fajšmekry a piloty s hudebním sluchem je možno nezávisle nastavit jak základní opakovací frekvenci přerušování akustiky, tak i její střídu v procentech! V tomto okamžiku naprosto pozbývá smyslu dodnes používáná věta: "Přístroj má takovou nebo makovou akustiku." Tento přístroj má totiž akustiku takovou, jakou si pilot sám nastaví! Tady už opravdu není, co dodat.

Teplotní stabilita
    Zvědavosti se jako obvykle nedalo odolat a přístroj byl podchlazen o rovných 30°C. Údaje všech tří výškoměrů naprosto shodně ujely o pouhých 21 metrů směrem dolů, zatímco nula variometru se vůbec nepohnula.

Měření času
    Kromě hodin reálného času s datumem v kompletním tvaru (den, měsíc i rok) má přístroj i stopky, které je možno spouštět ručně nebo automaticky v závislosti na nastavení přístroje, jak bude vysvětleno později v kapitole "Paměť letových údajů". Škodolibý pokus nastavit nepřípustné datum (30. únor nebo 31. září) dopadl neúspěšně, přístroj se nenechal ošálit, provedl reset hodin a posunul datum na jiný, přípustný měsíc.

Teploměr
    Na displeji lze vyvolat funkci teploměru (trvalé zobrazení), který měří teplotu v jednotkách °C nebo °F.

Barometr
    Stejně jako údaj teploměru může být na jeho místě trvale zobrazen údaj o naměřeném okolním tlaku v hPa (mB). Údaj barometru lze kalibrovat přímo v jednotkách hPa (mB).

Rychloměr
    Po připojení rychloměrné sondy (není součástí balení) je možno na displeji přístroje odečítat rychlost letu až do maximální rychlosti 150km/h. Současně lze nastavit práh rychlosti, pod kterým se začne ozývat a také zobrazovat varovný signál (přetažení, pádová rychlost). Údaj rychloměru je možno navíc kalibrovat, což může být užitečné v případě, že vrtulka sondy není umístěná ve volném prostoru, ale v místě zrychleného či zpomaleného obtékání (postroj paraglidisty, trapézka rogala, atd.).

Kompenzace knipl-termiky
    Přitažení kniplu ve větroni, přibrždění vrchlíku a nebo odtlačení hrazdy rogala je příčinou stoupání za cenu snížení rychlosti. Výsledkem je pochopitelně reakce běžného variometru na toto "netermické" stoupání, které ale dokáže přístroj Flyer 2 eliminovat, má-li samozřejmě připojenou rychlostní sondu a tím pádem i přesnou informaci o změně rychlosti letu. Stačí nastavit kompenzační parametr na potřebnou hodnotu (např. pro rogalistu vychází kolem 65). Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet) postupným zvýšením cifry a následným přibržděním z ustálené rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené snížením rychlosti letu.

Paměť letových údajů
    Přístroj je schopen zaznamenat údaje z 50 posledních letů. Zaznamenávanými údaji jsou: maximální a minimální výška, maximální stoupání a maximální klesání, maximální a minimální rychlost (pokud je připojena rychlostní sonda), součet nastoupaných výšek během letu, délka trvání letu, datum a čas startu.

    Stejně jako u předchůdce je i u tohoto přístroje velice zdařile vyřešen způsob spuštění záznamu údajů do paměti. V menu je možno zvolit, jestli bude přístroj považovat za okamžik startu záznamu buďto zapnutí přístroje nebo ruční stisk příslušné klávesy a nebo rozpozná start sám podle změny výšky během určitého času. Výrobní nastavení této třetí možnosti je 2m během 4s, ale i tyto dva parametry si může pilot sám změnit na jiné.

Volba jazyka
    Firmware přístroje je přeložen do několika jazykových mutací, takže kromě obvyklé angličtiny je možno nyní v menu přístroje vybrat španělštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu a od verze 30.0 dokonce i češtinu!

Firmware
    Je už dobrým zvykem, že u všech přístrojů firmy Digifly je možno kdykoliv provést upgrade firmware, který je neustále k dispozici na internetových stránkách výrobce ke stažení zdarma. U této nové řady dokonce stačí obyčejný PC kabel, není tedy potřeba speciální hardware, jak tomu bylo dříve. Tuto možnost jistě každý rád využije, protože u nových přístrojů bývá obvykle firmware často vylepšován.

Připojení k PC
    Pomocí sériového kabelu (není součástí balení) může přístroj komunikovat s počítačem. Pozor, konektor typu Jack má oproti staré řadě VL100 větší průměr! Software pro komunikaci s názvem "VLTools2007" je k dispozici na internetu ke stažení zdarma a je kompatibilní se všemi přístroji nové řady (Flyer 2, Newton, Cartesio 2, Leonardo a Leonardo Pro).


 VLTools2007


    Porovnání vlastností jednotlivých typů variometrů nové řady je přehledně uvedeno v této tabulce.


Závěr
    I když firma Digifly funguje už od roku 1989, její přístroje se na našem trhu staly velmi prodávanými až od roku 2004 a podle počtu prodaných kusů se jednoznačně jedná o nejprodávanější variometry v České republice. Z hlediska jejich vlastností a použité technologie dnes např. základní typ Flyer 2 už natolik převyšuje základní typy všech ostatních výrobců, že se ani nemá valného smyslu pouštět do nějakého srovnávání. Opravdu těžko říci, proč ostatní výrobci tak tragicky zaspali.


Pokud sháníte český manuál k přístroji, nahlédněte na tuto stránku.

 Návrat na domovskou stránku