Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.


Digifly Newton

Standa Hlavinka
 

    Newton je druhý v pořadí přístrojů firmy Digifly s grafickými displeji, které umožňují nejenom měnit velikost zobrazovaných cifer a měřítko sloupcového indikátoru varia, ale také vykreslit křivku např. výškového profilu letěné trasy. Jedná se o rozšířenou verzi základního typu Flyer 2 o paměť pro barozáznam (výškový profil trasy). Jeho barva je pro odlišení tmavě zelená a rozměry 144x72x25mm úplně stejné jako ostatně celá nová řada přístrojů firmy Digifly (Flyer 2, Newton, Cartesio 2, Leonardo). Stejně tak je dodáván s úchytem na nohu ve formě držáku se suchým zipem. Odnímatelná plochá destička o rozměrech 6x4cm na zadní stěně přístroje se po odšroubování křížového šroubu a odejmutí suchého zipu může velmi dobře hodit k přichycení přístroje na pultík paraglidisty.

 Digifly Newton

Ovládání přístroje
    Stejně jako u typu Flyer 2 není téměř vůbec potřeba manuál, snad jen kromě vysvětlení principů některých složitějších funkcí. Samozřejmě je úplný a podrobný český manuál přiložen. Díky grafickému displeji se vždy přehledně zobrazuje kromě názvu funkce, kterou právě nastavujeme, také stručný popis, o jakou funkci či parametr se vlastně jedná, a to dokonce v češtině. Navíc rolování a výběr funkcí v menu pomocí křížového ovladače a kláves, nadepsaných na displeji "ENT" a "ESC" je zcela intuitivní.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen z jediného tužkového článku (velikost AA) a jeho elektronika je navržena tak, aby bylo možno používat jak alkalický článek s napětím 1.5V, tak i nabíjecí NiMH nebo NiCd. Vestavěný digitální voltmetr umí při zapnutí přístroje zobrazit napětí článku přímo ve Voltech a ikonka na displeji pak za provozu indikuje velikost tohoto napětí graficky. Při použití nabíjecího NiMH nebo NiCd článku stačí v menu nastavit potřebný typ (ALK, NiMH) a grafický indikátor pak správně sleduje průběh vybíjecí křivky. Vzhledem k samovybíjecímu efektu NiMH článků (vyjma technologie Eneloop - Sanyo) ale zřejmě každý použije spíše článek alkalický a má na celou sezónu pokoj.

    Za provozu odebírá přístroj z článku o napětí 1.2V proud o velikosti 28mA, takže plně nabitý NiMH článek s kapacitou 2700mAh vydrží zhruba 96 hodin nepřetržitého provozu, u kvalitního alkalického článku by se výdrž měla pohybovat kolem 200 hodin (při napájecím napětí 1.5V je totiž odběr pouze 21mA). Grafický indikátor svým závěrečným blikáním signalizuje pokles množství energie v článku na poslední zhruba 4 hodiny provozu.

    Za cca 400 Kč je možno k typům Newton, Cartesio 2 a Leonardo dokoupit nabíječku i se speciálním nabíjecím NiMH článkem s páskovým přívodem na kladném pólu, a pak je možno nabíjet vložený článek přímo přes konektor v dolní části přístroje. Odpadá tím nutnost otevírání zadní stěny a vyměňování článku.

Digitální výškoměry
    Přístroj má k dispozici celkem tři nezávislé výškoměry, z nichž dva se dají vynulovat stisknutím jediného tlačítka. Maximální měřitelná výška je 9000 metrů a jednotky výšky je možno samozřejmě přepnout i na stopy. Třetí výškoměr je nulován automaticky v okamžiku detekce nalétnutí stoupání, jinými slovy při zjištění, že je po dobu alespoň 10 sekund naměřeno stoupání o rychlosti alespoň +0.5 m/s. Oba tyto továrně nastavené parametry lze v menu přístroje samozřejmě změnit.

Grafický výškoměr
    Grafický displej umožnil implementovat do přístroje velmi zajímavou funkci, která průběžně zobrazuje jakýsi výškový profil ulétnuté trasy. Dalo by se snad říci aktuální část barozáznamu letu, a to doslova. Vzniklá křivka totiž sice před očima na pravém okraji displeje vzniká a na jeho levém postupně mizí, ale současně se celá ukládá do paměti přístroje. Délku na displeji zobrazené části (měřítko vodorovné časové osy) je možno individuálně nastavit a stejně tak měřítko svislé osy výškové.

 Možnosti zobrazení údajů na displeji - obrazovka č.1  Možnosti zobrazení údajů na displeji - obrazovka č.2  Možnosti zobrazení údajů na displeji - obrazovka č.3


Grafický indikátor středění stoupáku
    Výše zmíněný grafický výškoměr, který zobrazuje závislost výšky na běžícím čase, je možno stisknutím jediné klávesy přepnout na grafické vykreslování závislosti rychlosti stoupání na běžícím čase. Podle vzniklé křivky je možno velmi dobře sledovat správnost ustředění jádra stoupáku a přizpůsobovat poloměr kroužení tak, aby se vrchol křivky držel stále co nejvýše.

Variometr
    Analogový variometr (grafický sloupec) měří rychlost stoupání či klesání v rozsahu +/-10m/s, přičemž tento rozsah (měřítko zobrazení) lze nastavit. Takže anologový sloupcový variometr může např. ukazovat velmi jemně v celkovém rozsahu +/-1m/s a nebo naopak hrubě v rozsahu +/-10m/s. Mezi těmito dvěma krajními hodnotami nastavení se nacházejí ještě další čtyři mezistupně. Navíc je možno nastavit rychlost reakce variometru. Jedná se o jakýsi hydraulický tlumič kol automobilu, v tomto případě i s nastavitelnou tuhostí a možností vypnutí tlumicí funkce.

    Digitální variometr pro změnu ukazuje číslicově stoupání nebo klesání v rozsahu +/-25m/s a při nastavení jeho průměrovacího intervalu na hodnotu vyšší než nula (1s-60s) se z něj stává průměrovací variometr, který vypočítává průměrné stoupání za nastavený časový interval.

Netto Vario
    Přístroj dokáže vyhodnotit skutečné stoupání (nebo klesání) okolní masy vzduchu, navíc nezávisle na dopředné rychlosti letu. K přístroji je pochopitelně potřeba připojit rychlostní sondu a v paměti mít zadanou poláru křídla nebo alespoň použít s nižší přesností některou ze tří polár již předdefinovaných. Při výpočtu se využívá skutečnosti, že pro každou naměřenou dopřednou rychlost lze na poláře matematicky odečíst příslušnou velikost opadání daného křídla v klidném prostředí. Rozdíl mezi rychlostí naměřenou variometrem a odečtenou z poláry udává skutečnou vertikální rychlost (skutečné klesání nebo stoupání) okolní masy vzduchu. Ukazuje-li tedy za letu analogový variometr např. rovnou nulu, logicky v té chvíli ukazuje Netto Vario mírné stoupání okolního vzduchu.

Paměť barozáznamu (výškový profil trasy)
    Graf závislosti výšky na běžícím čase se ukládá do paměti přístroje, která je schopna takto pojmout celkem až 40000 (čtyřicet tisíc!) bodů. Právě díky údajům o dopředné rychlosti je pak možno sestrojit poláru daného kluzáku. Kterýkoliv záznam v paměti je možno přímo na displeji přístroje např. po přistání zobrazit a procházet celý graf pomocí kurzorových kláves od začátku až do konce. Každý bod záznamu obsahuje nejen výšku a čas, ale i rychlost stoupání a v případě připojení rychlostní sondy také dopřednou rychlost.

Akustika
    Zvukové možnosti přístroje představují u celé nové řady přístrojů firmy Digifly jednoznačně to nejlepší, co mi zatím za nějakých 18 let prošlo rukama a domnívám se, že v tomto případě se zcela určitě nejedná o názor subjektivně zabarvený. Pokusím se bez zvuků vše postupně objasnit slovy.

    Hlasitost akustiky je možno stejně jako u přístroje Flyer 2 volit ve dvou různých stupních a nebo akustiku úplně vypnout. Práh nasazení akustiky lze nezávisle nastavit jak pro klesání, tak i pro stoupání a pozor - opět od nuly! Piloti, kteří létají hlavně podle sluchu a na displej koukají velice málo, tak mají možnost po nastavení prahu na rovnou nulu uslyšet nalétnutí nulového opadání. V takové oblasti je totiž ve skutečnosti stoupák, jehož vertikální rychlost je rovna opadání křídla v klidném prostředí (viz kapitola Netto Vario).

    Způsob modulace tónů akustiky (její progresivitu) lze navíc nastavit na čtyři různé varianty nazvané "Low", "Medium", "High" a "Ultra". Ve slabých českých podmínkách si pilot zřejmě nastaví "Low" (jemnější rozlišení slabších stoupání) a v kalifornském Owens Valley určitě naopak "Ultra". Pro fajšmekry a piloty s hudebním sluchem je možno nezávisle nastavit jak základní opakovací frekvenci přerušování akustiky, tak i její střídu v procentech!

Klouzavost
    S připojenou rychlostní sondou je přístroj schopen měřit okamžitou klouzavost, přesněji řečeno její průměrnou hodnotu za daný časový interval, který je možno nastavit v rozmezí 1-30 sekund. Jedná se pochopitelně o klouzavost vůči okolnímu vzduchu, protože přístroj nezná svoji rychlost vůči zemi. To dokáže až vyšší typ s názvem Cartesio 2 pomocí komunikace s připojeným přístrojem GPS a také Leonardo, který má již GPS modul zabudován uvnitř.

Teplotní stabilita
    Zvědavosti se jako obvykle nedalo odolat a přístroj byl podchlazen o rovných 30°C. Údaje všech tří výškoměrů naprosto shodně ujely o pouhých 21 metrů směrem dolů, zatímco nula variometru se vůbec nepohnula.

Měření času
    Kromě hodin reálného času s datumem v kompletním tvaru (den, měsíc i rok) má přístroj i stopky, které je možno spouštět ručně nebo automaticky v závislosti na nastavení přístroje, jak bude vysvětleno později v kapitole "Paměť letových údajů". Škodolibý pokus nastavit nepřípustné datum (31. duben nebo 31. září) dopadl neúspěšně, přístroj se nenechal ošálit. Kupodivu 30. únor naopak slupnul a ani nemrkl.

Teploměr
    Na displeji lze vyvolat funkci teploměru (trvalé zobrazení), který měří teplotu v jednotkách °C nebo °F.

Barometr
    Stejně jako údaj teploměru může být na jeho místě trvale zobrazen údaj o naměřeném okolním tlaku v hPa (mB). Údaj barometru lze kalibrovat přímo v jednotkách hPa (mB).

Rychloměr
    Po připojení rychloměrné sondy (není součástí balení) je možno na displeji přístroje odečítat rychlost letu až do maximální rychlosti 150km/h. Současně lze nastavit práh rychlosti, pod kterým se začne ozývat a také zobrazovat varovný signál (přetažení, pádová rychlost). Údaj rychloměru je možno navíc kalibrovat, což může být užitečné v případě, že vrtulka sondy není umístěná ve volném prostoru, ale v místě zrychleného či zpomaleného obtékání (postroj paraglidisty, trapézka rogala, atd.).

Kompenzace knipl-termiky
    Přitažení kniplu ve větroni, přibrždění vrchlíku a nebo odtlačení hrazdy rogala je příčinou stoupání za cenu snížení rychlosti. Výsledkem je pochopitelně reakce běžného variometru na toto "netermické" stoupání, které ale dokáže přístroj eliminovat, má-li samozřejmě připojenou rychlostní sondu a tím pádem i přesnou informaci o změně rychlosti letu. Stačí nastavit kompenzační parametr na potřebnou hodnotu (např. pro rogalistu vychází kolem 65). Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet) postupným zvýšením cifry a následným přibržděním z ustálené rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené snížením rychlosti letu.

Paměť letových údajů
    Kromě již zmiňovaného barozáznamu je přístroj schopen zaznamenat maximální údaje z 1000 posledních letů. Zaznamenávanými údaji jsou: maximální a minimální výška, maximální stoupání a maximální klesání, maximální a minimální rychlost (pokud je připojena rychlostní sonda), součet nastoupaných výšek během letu, délka trvání letu, datum a čas startu.

    Stejně jako u celé nové řady přístrojů firmy Digifly je i u tohoto přístroje velice zdařile vyřešen způsob spuštění záznamu údajů do paměti. V menu je možno zvolit, jestli bude přístroj považovat za okamžik startu záznamu buďto zapnutí přístroje nebo ruční stisk příslušné klávesy a nebo rozpozná start sám podle změny výšky během určitého času. Tovární nastavení této třetí možnosti je 2m během 4s, ale i tyto dva parametry si může pilot sám změnit na jiné.

Jazykové mutace
    Na český trh je přístroj dodáván s menu v češtině, takže při nastavování různých parametrů je vždy zobrazen český text, ze kterého je víc než jasné, o jakou funkci se vlastně jedná. Po českém manuálu je tedy potřeba sáhnout pouze výjimečně, a to spíše při snaze o pochopení principů fungování některých složitějších funkcí.

Firmware
    Je už dobrým zvykem, že u všech přístrojů firmy Digifly je možno kdykoliv provést upgrade firmware. U této nové řady dokonce stačí obyčejný PC kabel, není tedy potřeba speciální hardware, jak tomu bylo dříve. Tuto možnost jistě každý rád využije, protože u nových přístrojů bývá obvykle firmware často vylepšován.

Připojení k PC
    Pomocí sériového kabelu (není součástí balení) může přístroj komunikovat s počítačem. Pozor, konektor typu Jack má oproti staré řadě VL100 větší průměr! Software pro komunikaci s názvem "VLTools2007" je k dispozici na internetu ke stažení zdarma a je kompatibilní se všemi přístroji nové řady (Flyer 2, Newton, Cartesio 2, Leonardo a Leonardo Pro).

 VLTools2007

    Porovnání vlastností jednotlivých typů variometrů nové řady firmy Digifly je přehledně uvedeno v této tabulce.


Pokud sháníte český manuál k přístroji, nahlédněte na tuto stránku.

 Návrat na domovskou stránku