Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Aircotec - Favorit

Milan Gubernát

    Jelikož jsem příznivcem Aircotecu (mám od roku 1991 Alibi a funguje k mé plné spokojenosti), rozhodl jsem se zakoupit manželce variometr od stejné firmy a byl jsem opět mile překvapen. Přístroj je dodáván v pevném látkovém držáku, určeném pro uchycení na popruh sedačky, s německým návodem a ochranným obalem.

Design
    Malý, kompaktní přístroj s velkým displejem a třemi multifunkčními tlačítky. Ovládání je jednoduché, displej přehledný a dobře čitelný. V základním režimu zobrazuje analogový a numerický variometr, zvolenou výšku (A1, A2 nebo QNE), rychloměr (měří pouze s připojenou rychlostní sondou). Velká tlačítka umožňují pohodlné ovládání i v rukavicích. Velmi praktický a jednoduchý je dodávaný látkový držák, který se pomocí suchého zipu upevní na prsní popruh sedačky. Poloha přístroje za letu je optimální a uchycení je dostatečně pevné pro ovládání jednou rukou.

Napájení
    K napájení slouží 9V desková baterie. Odběr v zapnutém stavu je cca 3mA, ve vypnutém stavu je neměřitelný. Zapnutí i vypnutí se provádí opakovaným stlačením multifunkčního tlačítka. Pokud po dobu 15 minut nedojde ke změně výšky, přístroj se automaticky vypne.

Variometr
    Hodnota je zobrazována jak analogově formou sloupce, tak i numericky. Rozsah analogové stupnice je +/- 6m/s, numerické +/- 19,9m/s. Zajímavou funkcí je možnost nastavení průměrování numerického údaje po 2, 5, 10, 15, 20 a 30 sekundách. Analogový ukazatel se vyčerňuje po krocích 0,25m/s do 3m/s a hodnoty od 3 do 6m/s se zobrazují umazáním příslušného segmentu.

Výškoměr
    Je možno nastavit výšku A1, A2, QNE (výška vztažená na tlak 1013hPa). A1 ukazuje aktuální výšku, je to tzv. "master". Tato hodnota se nemusí pokaždé nastavovat, je možno si do paměti uložit až 5 různých výšek. A2 je tzv. "slave", ukazuje výšku nastavenou na A1. Pokud A2 změníme ručně (nastavíme jinou hodnotu než nula), pak ukazuje rozdíl mezi hodnotou na A1 a A2. U všech výšek je možno přejít do režimu zobrazení okamžitého úbytku nebo přírůstku výšky.

Barometr
    Ukazuje aktuální tlak odpovídající výšce A1.

Stopky
    Stopky se automaticky spustí po změně výšky o cca 20m. Je možno je aktivovat i ručně. Vypínají se pouze vypnutím celého přístroje a měří čas od 0 do 20 hodin.

 Aircotec - Favorit

Akustika
    V nabídce je celá řada možností od klasického pípání při stoupání i klesání až po trvalý tón, jehož frekvence se změnou stoupání či klesání mění. Je možné nastavit práh akustiky v rozmezí -0,1 až 0,5m/s. Samozřejmostí je "alarm klesání" s nastavitelnou hodnotou prahu.

Letová paměť
    Paměť obsahující posledních 5 letů zachovává následující údaje: letový čas, výška startu, výška přistání, převýšení startu, max.výška, max. stoupání, max.klesání, max. rychlost. Lety, u kterých chcete zachovat letová data, můžete překopírovat do dalších 9 fixních pamětí.

Speciální funkce
    U Favoritu byl odstraněn nedostatek Alibi, kterým byla nemožnost korekce nuly u variometru. Ve speciálním režimu nastavení můžete provést korekce nejen varia, ale i rychloměrné sondy. Přístroj lze přepnout do balonového nebo paraglidingového módu, zvolit akustiku nebo jednotky.

Závěr
    S přístrojem jsem zcela spokojen. Lze jej doporučit jak začínajícím pilotům tak i zkušeným borcům, kteří jej vzhledem k velmi nízké spotřebě mohou využít i jako záložní. Doufám, že čas potvrdí tradiční spolehlivost výrobků firmy Aircotec i u tohoto typu. Návrat na domovskou stránku