Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


Prošlé trasy
    GPSMAP 60CS může průběžně zaznamenávat do paměti a zobrazovat v mapě prošlou trasu. Trasa se ukládá ve formě záznamových bodů, kterých je k dispozici volitený počet, pro jeden záznam až 10000. Lze nastavit i jejich hustotu a způsob záznamu - časový, vzdáleností nebo automatický. Zaznamenanou trasu je možno včetně základních číselných charakteristik trvale uložit do paměti. Tras se dá uložit celkem 20 a každou lze nezávisle zobrazit v mapě v jedné ze šestnácti uživatelem zvolených barev. Uložit je možno i třeba jen kratší potřebnou část trasy. Při ukládání dochází z důvodu komprese k mírnému znepřesnění záznamu, tak jak je obvyklé i u jiných navigátorů. GPSMAP 60CS umí také navigovat zpětně po prošlé trase z cíle do místa startu.

Kompas
    Na této stránce jsou k dispozici kromě vykresleného kompasu volitelně 3 nebo 4 datová pole. Při zapnuté navigaci se v kompasu zobrazí navíc směr na cíl, nebo alternativně kurs z místa startu do cíle s případnou boční odchylkou od požadované dráhy. Kompas je v GPSMAP 60CS elektronický, tzn. je v činnosti i bez pohybu přístroje. Od určité nastavitelné rychlosti se elektronický kompas vypíná a měření směru je počítáno ze změn polohy během pohybu.

Výškoměr
    Výškoměr je barometrický, tzn. pracuje i bez signálu GPS. Dokáže vykreslit výškový profil trasy včetně volby vhodného měřítka. K libovolně vybranému bodu z výškového profilu umí zobrazit odpovídající bod v mapě prošlé trasy. Výškoměr počítá i vertikální rychlost, průběžně načítá změny výšky a disponuje i dalšími funkcemi, např pro výpočet klouzavosti do cíle. Funkci výškoměru je možno využít i pro sledování změn atmosférického tlaku.

Napájení
    K napájení slouží dva tužkové články. Případné použití NiMH akumulátorů lze nastavit v menu, přístroj pak korektněji ukazuje jejich zbývající kapacitu.

Hodnoty spotřeby proudu jednotlivých funkcí
(celková spotřeba je jejich součtem)

Režim Přibližná spotřeba (mA)
GPS 80 mA
Kompas 50 mA
Podsvícení 50% 100 mA
Podsvícení 100% 130 mA


    Ve fázi překreslování mapy se spotřeba zvyšuje o dalších cca 10mA, při vypnutém příjmu GPS naopak o 40mA klesne.

    S články NiMH o kapacitě 2000mAh vychází teoretická doba provozu při použití samotného GPS kolem 25 hodin. Tuto dobu je možno ještě mírně prodloužit přepnutím do úsporného režimu, kdy je poloha počítána 1x za 5 sekund oproti standartnímu jednosekundovému intervalu. Při maximální spotřebě s aktivovaným kompasem a plným podsvícením, tedy při odběru cca 260mA bude výdrž akumulátorů činit zhruba 6-7 hodin.

Praktické zkušenosti - několik postřehů
    Přístroj jsem testoval při pěší túře, v autě i na kole, a to s nainstalovanou kompletní turistickou mapou ČR Topo50. Ve všech případech byla rychlost vykreslování zcela vyhovující jak v hrubém měřítku, tak i v podrobných detailech.

    Rychlost vykreslování byla dostatečná i při nastavení zobrazení mapy čelem ve směru pohybu při podrobném měřítku. Čitelnost displeje je vynikající ve slunečním světle i s podsvícením ve tmě. Velmi dobře vyřešené je také dvoustupňové ovládání podsvícení krátkým stiskem vypínače. Volitelné řazení stránek umožňuje vhodně zobrazit trasovou stránku s rychlým zapínáním nebo vypínáním záznamu trasy. Pro rolování mapy stačí jen podržet v potřebném směru křížový ovladač.

    Elektronický kompas vyžaduje při měření zcela vodorovnou polohu přístroje a je velmi citlivý na odchylky od ní. Už při odchylce od vodorovné roviny o zhruba 10-20° poskytuje zásadně odlišné údaje (rozdíly v desítkách stupňů!). Výdrž baterií je pro použití během celého dne zcela dostačující. Dohrání přikoupené podrobné mapy o velikosti 29 MB proběhlo v programovém prostředí MapSource velmi rychle a zcela korektně. Ani po třech týdnech intenzívního používání GPSMAP 60CS a prověřování jeho vlastností jsem nenarazil na žádný závažnější problém.

Závěr
    Navigátor GPSMAP 60CS je velmi moderním přístrojem s promyšlenou konstrukcí i ovládáním. Mezi jeho vynikající stránky můžeme zařadit relativně malý, ovšem velmi kvalitně zobrazující displej, přehlednost ovládání díky propracovanému systému nabídek, množství funkcí a vysokou variabilitu nastavení. Stejně tak je velkým kladem i výdrž baterií a odolné provedení celého přístroje. Uživatel, který potřebuje mnohoúčelový a spolehlivý navigátor do nepohody, nebude jistě přístrojem GPSMAP 60CS zklamán. Návrat na domovskou stránku