Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Garmin Geko 101

Standa Hlavinka

    Při prvním uchopení přístroje do ruky se člověk nedokáže ubránit dojmu, že se snad jedná o nějakou dětskou hru. Rozměry se oproti řadě eTrex ještě o cosi zmenšily (99x48x24mm) a hmotnost už je jenom 88g. Velikost displeje se od řady eTrex téměř neliší, snížil se však počet pixelů a displej (100x64 pixelů) je tedy mírně hrubozrnější než u nejlevnějšího typu eTrex. Jinak se ovšem jedná o plnohodnotný přístroj s 12 kanály a možností ukládání vlastních uživatelských bodů, včetně záznamu prošlé trasy (Track Log). Zkrátka pro turistu ideální hračka.


 Garmin Geko 101


Napájení a spotřeba
    Kvůli snížení rozměrů a hmotnosti jsou pro napájení přístroje použity dva mikrotužkové články. V režimu "Normal" (údaje obnovovány každou sekundu) odebírá přístroj z článků proud o velikosti 79mA, takže nabíjecí články s kapacitou 750mAh vydrží přístroj napájet po dobu přibližně 9.5 hodiny. Při rozsvícení displeje se odběr zvýší na 98mA. Úplně vypnutý přístroj pak odebírá z článků proud o velikosti pouze 0.0007mA, takže není třeba vyjímat kvalitní články z přístroje při delší době jeho nepoužívání. Navíc to ani není rozumné z toho důvodu, že po pěti minutách dojde k vymazání paměti a tím i ztrátě uživatelem zadaných bodů včetně záznamu prošlé trasy (Track Log).

    Použitím alkalických článků je možno hodnoty výdrže ještě prodloužit, což poměrně dobře odpovídá i údajům v přiloženém manuálu. Přepnutím přístroje do režimu "Battery Save" lze spotřebu ještě snížit, ovšem údaje jsou pak obnovovány pouze každých 5 sekund, což ale relativně pomalému turistovi nemusí vůbec vadit.

Ovládání přístroje
    Ovládání přístroje je natolik jednoduché, že zjednodušit jej už snad ani není možné. Pouze pět kláves a celkem čtyři různé obrazovky. Možná právě řada Geko díky své celkové jednoduchosti prolomí bariéru v používání GPS mezi laickou veřejností.

Uživatelské nastavení přístroje
    Uživatelsky konfigurovatelné pole lze nalézt pouze na stránce kompasové, kde je možno vybrat jednu z osmi možných zobrazovaných hodnot (rychlost, kurz, čas, výška, vzdálenost, atd.). Samozřejmě je možné nastavit i základní parametry přístroje jako např. jednotky měření, časovou zónu, formát souřadnic, atd.

Uživatelem zadané body
    Maximální počet uživatelsky zadaných bodů je 250, přičemž název bodu může mít maximálně 6 znaků. Každý bod je na mapové stránce zobrazen pomocí přiřazeného grafického symbolu, který může mít popisný význam (čerpací stanice, telefon, tábořiště, golfové hřiště, restaurace, letiště, atd.). Symbolů je k dispozici celkem 31. Dalším údajem, který se s daným bodem ukládá do paměti, je kromě jeho názvu, grafického symbolu a zeměpisných souřadnic ještě i jeho nadmořská výška.

Mapová stránka
    Na mapové stránce pochopitelně žádnou mapu nenajdeme, zobrazují se na ní pouze uživatelem zadané body (Waypoints) a záznam prošlé trasy (Track Log). Měřítko je možno měnit od 20m do 1200km. Uživatelem sestavované trasy (Routes) v tomto jednoduchém přístroji rovněž nejsou, funkce navigace k danému bodu (GoTo) však samozřejmě nechybí.

Záznam prošlé cesty (Track log)
    Známý "Záznam cesty" může obsahovat až 3 tisíce automaticky zaznamenaných pozic (bodů), přičemž ale není možno nijak ovlivnit způsob ukládání jednotlivých bodů (interval). Tento záznam (Track Log) může existovat v paměti pouze jeden jediný.

Komunikační rozhraní
    Přístroj neobsahuje žádné konektory k propojení s okolním světem. Není tedy možno zadané body z přístroje stáhnout, ani do něj nové z počítače nahrávat.

    Nedokumentovaná možnost vyvolání servisní stránky při zapnutí přístroje za současného držení klávesy "OK" funguje velice podobně jako u řady eTrex, pouze test funkčnosti kláves chybí. Návrat na domovskou stránku