Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


Funkce GPS
    V popisu činnosti se zaměřím především na funkci GPS a obslužného softwaru. Nelze v rozsahu této recenze popisovat všechny možnosti zcela podrobně, vycházím proto z předpokladu, že zájemci o iQue 3600 již nějaké zkušenosti s navigací GPS mají. Základní navigační programy jsou obdobné jednotlivým stránkám u jiných GPS, tedy zobrazení polohy družic a síly signálu, mapa, trasový počítač, záznam projeté trasy a výpočet trasy k zadanému cíli. Není implementována navigační dálnice ani kompas. K jednotlivým funkcím podrobněji:

QueGPS
    Klasické kružnicové zobrazení polohy družic na obloze a síly jejich signálu, dalšími údaji jsou vypočtené souřadnice polohy přístroje, datum a čas, rychlost, nadmořská výška a přesnost polohy.

QueMap - mapa
    Mapa je samozřejmě nejdůležitější stránkou každého mapového GPS. Zde iQue 3600 bezpečně získává hodně plusových bodů za výbornou kvalitu zobrazení a snadnost ovládání. Velký barevný displej s jemným rozlišením dokáže zobrazit mapový podklad velmi přehledně a zároveň podrobně. Dotykem, případně tažením stylusu, tedy kovovou tužkou s plastovým hrotem, je možno mapu velmi snadno posouvat, měnit její výřez a měřítkový detail, zadávat Waypointy i volit zobrazení základních navigačních údajů - rychlosti, vzdálenosti a času jízdy k příští křižovatce, času příjezdu do cíle a aktuálního směru pohybu s uvedením čísla silnice, po které právě jedeme. V preferencích lze měnit úroveň vykreslování detailů, přepínat zobrazení pro den a noc, nastavovat velikost písma pro jednotlivé položky, zobrazit souřadnicovou síť, povolit nebo zakázat vykreslení Basemapy i jednotlivých detailních map, nastavit orientaci mapy ve směru pohybu nebo k severu a další. Rovněž je možno nastavit mapové datum výběrem z mnoha možností i různé formáty souřadnic včetně definovaných uživatelem.

QueTrip - trasový počítač
    Má pevně nastavené měřené veličiny, a to celkovou projetou vzdálenost, azimut směru pohybu, okamžitou rychlost, dílčí projetou vzdálenost, čas zastavení, čas pohybu a čas celkem, průměrnou rychlost pohybu a průměrnou rychlost celkem (průměrná rychlost pohybu nezahrnuje časovou ztrátu při zastávkách) a maximální dosaženou rychlost v průběhu navigace. Stejně jako na stránce GPS tyto veličiny nelze doplňovat výběrem z nabídky jiných, ani je přemisťovat nebo jinak měnit (např. velikost číslic), tak jak to umožňují některé klasické přístoje GPS. Skladba zobrazovaných údajů zcela vyhovuje potřebám navigace na silnici, přesto bych u spojení GPS s kapesním počítačem uvítal ještě větší výběr měřených, respektive počítaných údajů a variabilitu uživatelských nastavení.

QueTracks - záznam projeté trasy
    Přístroj umožňuje průběžně zaznamenávat do paměti a zobrazovat v mapě projetou trasu. Nezjistil jsem nikde maximální počet záznamových bodů, orientačně při cestě 270km s třetinou zatáčkovitou a zbytkem po dálnici bylo zaplněno 27% paměti. Lze nastavit i hustotu záznamových bodů. Zaznamenanou trasu je možno včetně základních číselných údajů trvale uložit do paměti, přitom dochází k mírné kompresi a nepatrnému znepřesnění dat. Tras se dá takto uložit více a každou lze nezávisle přehledně zobrazit v mapě v jedné ze šestnácti uživatelem zvolených barev.

QueRoutes - výpočet trasy k zadanému cíli
    Velmi příjemná funkce přístroje iQue 3600. Umožňuje rychlý výpočet a vykreslení trasy k libovolnému cíli nalezenému na mapě nebo vyhledanému v databázi měst, adres, uživatelem definovaných bodů (Waypoints), bodů zájmu z databáze (restaurace, hotely, pozoruhodnosti a atrakce, čerpací stanice, obchody apod.), a to třeba i přes území několika států. Vypočtené trasy je možné korigovat, prohlížet na mapě, ukládat do paměti, ale hlavně je přístroj schopen po těchto trasách pomocí programu QueTurns průběžně navigovat a předem hlásit křižovatku po křižovatce směr průjezdu vykreslením na displeji i hlasovým doprovodem. K tomuto účelu vypomáhá minireproduktoru přístroje silnější reproduktor umístěný v napájecím konektoru do autozapalovače. Pokud sjedete z navržené trasy, iQue je schopen okamžitě stanovit novou trasu z aktuálního místa. Vypočítanou trasu je možno dále korigovat přidáváním tzv. Via položek, což jsou libovolné průjezdní body mimo přístrojem navrženou trasu. Po jejich přidání iQue 3600 trasu přepočítá tak, aby obsahovala nové Via body. Zaměření iQue pro navigaci na silnicích odpovídá i skutečnost, že tyto body lze zadávat pouze v režimu vytváření trasy po silniční síti. Pokud přepneme navigaci na OFFROAD, zmizí ikona pro přidávání Via bodů a program spojí cíl s aktuální polohou jedinou přímou spojnicí bez možnosti její korekce.

    Poznámka k navigačním bodům - přístroj sjednocuje položky v adresáři PDA a Waypointy. Ke každé položce adresáře lze přidat polohu a stává se tak zároveň Waypointem a opačně i Waypointy jsou automaticky zobrazovány jako položky adresáře. Počet Waypointů je omezen pouze dostupnou pamětí (hlavní paměť + karta SD).

Další funkce GPS
    IQue 3600 obsahuje i standartní programy pro zobrazení polohy Slunce a Měsíce včetně výpočtu jejich východu a západu a výpočet časů vhodných pro hony a rybolov.

Funkce PDA
    Uživatel dostane s přístrojem i základní software PDA - adresář, plánovací kalendář, budík, dvě kalkulačky, tabulkový a textový procesor, poznámkový blok a několik demoverzí dalších programů. Dodané programové vybavení umožňuje i monofonní záznam zvuku v kvalitě diktafonu. Software obsahuje i jednoduchý přehrávač zvukových souborů MP3 a WAV, který zobrazuje název, časovou délku a velikost souboru a u MP3 i údaje z TAGu. Nepodporuje složky, což při relativně malém počtu souborů dohratelných na karty vzhledem k rozsahu kapacit není na závadu. Kromě hlasitosti je možno nastavit zvýraznění basů. Další programy pro OS PALM je možno libovolně doinstalovat v rámci volného místa v hlavní paměti a na kartě.

Ovládání
    Velmi silná stránka přístroje iQue 3600, zde opět sbírá hodně plusových bodů. Ovládání je vyřešeno díky spojení GPS a kapesního počítače naprosto dokonale a elegantně. Dotykový displej aktivovaný přiloženým stylusem umožnuje přímý přístup k nabídkám, velmi rychlý výběr zobrazení, snadné rolování mapy i rychlé zadávání textu psaním na displej nebo ťukáním na vykreslenou klávesnici. Mírnou nevýhodou je pouze občasná nutnost použití obou rukou. Tlačítkům pod displejem lze přiřadit funkce dle volby uživatele. K aktivaci záznamu zvuku stačí jedno tlačítko. Start přístroje je po stisku vypínače okamžitý a bleskově nabíhá aplikace, která byla aktivní při vypnutí systému. Rychlost a jednoduchost ovládání mohou Garminu iQue 3600 uživatelé klasických navigátorů GPS jen tiše závidět.

Displej
    Velký barevný dotykový displej o rozměrech 53x80mm disponuje vysokým rozlišením 320x480 bodů. Nastavit se dá celkem 128 stupňů podsvícení, při prvních osmi stupních je však zcela zhasnuto, pravděpodobně aby měl uživatel i na přímém slunci jistotu, že podsvícení vypnul. Podsvícení je zcela rovnoměrné a jemnost zobrazení snese i prohlížení lupou. Ve tmě a šeru je čitelnost displeje vynikající. Na přímém slunci již podsvícení zaniká, čitelnost se poněkud zhorší a je potřeba najít vhodný úhel pohledu vzhledem ke směru slunečních paprsků. Při provozu na baterii se displej po nastavené době nečinnosti v rozsahu 30-180 sekund vždy vypne. Při potřebě navigace nad tuto dobu je nutno zobrazení opakovaně aktivovat stiskem tlačítka vypínače. Trvalé zobrazení je v činnosti jen při externím napájení. GPS ovšem zůstává i po vypnutí displeje v činnosti.

Komunikace s PC
    Synchronizace souborů s PC prostřednictvím kolébky a připojení USB probíhala naprosto spolehlivě a jednoduše. Uživatel musí pouze počítat s omezenými možnostmi exportu a importu navigačních údajů. Do PC je možno vyexportovat položky adresáře a Waypointy, u záznamu projetých tras tato možnost chybí. Stejně tak není možnost dohrát do iQue 3600 z PC připravené trasy. Spojení s PC v současné době nepodporuje standartní přenosový protokol GARMIN pro přenos Waypointů, vytvořených i projetých tras, ani protokol NMEA pro zpracování údajů o poloze v reálném čase na dalším zařízení, např. navigačním programem v notebooku.

    Poznámka: na www stránkách Garmin je k volně dispozici program sloužící k přenosu projetých tras z iQue 3600 do PC do prostředí MapSource.

Napájení
    Vestavěná Li-Ion baterie má poskytovat dle výrobce energii 10 hodin při použití jako PDA a 2.5 hodiny jako GPS. U GPS je doba použitelnosti na jedno nabití poměrně malá a může ji ještě zkrátit silnější podsvícení displeje. Baterie je do přístroje vestavěná napevno a její výměnu může provádět pouze autorizovaný servis Garmin. Uvedené skutečnosti spolu s trvale aktivním vypínáním displeje při bateriovém provozu korespondují s určením především pro navigaci v autě, kde je externí napájení vždy k dispozici.

Stojánek do auta
    Jeho rozložitá konstrukce má dostatečnou stabilitu a po položení na přístrojovou desku auta umožňuje nastavení iQue 3600 do potřebné polohy. Napájecí konektor pro 12V zásuvku obsahuje i reproduktor ke zřetelnějšímu výstupu hlasových navigačních pokynů. Při umístění na přístrojovou desku nezbývá nad iQue ve stojánku pod šikmým čelním sklem mnoho místa, takže stylus již není možno z přístroje vytáhnout. Musí se proto vyjmout předem a uložit na jiném místě. Stojánek je vybaven na spodní ploše přilnavou protiskluzovou podložkou a na přístrojové desce za jízdy bez problémů drží.

Závěr
    Kombinace kapesního počítače a navigátoru Garmin iQue 3600 představuje velmi chytré řešení. IQue 3600 se dosti odlišuje od ostatních GPS navigátorů a jako u každého technického zařízení i u něj najdeme elegantně provedené prvky stejně jako určité nedostatky. Mezi jeho vynikající stránky můžeme bezpochyby zařadit velký kvalitně zobrazující displej umožňující zároveň jednoduché a rychlé ovládání přístroje, výborné využití při navigaci v autě, značnou rozšiřitelnost paměti přídavnou SD kartou, okamžitý start systému po zapnutí i snadnou přenosnost díky malým rozměrům. Výhodou je také po pořízení nezbytného software možnost navigace nad libovolnou naskenovanou mapou a zejména využití všech funkcí kapesního počítače včetně instalace dalších programů z nepřeberné nabídky.

    Uživatel musí počítat i s některými nedostatky v softwarové i hardwarové části. Z oblasti programového vybavení to platí pro chybějící komunikační protokoly GARMIN a NMEA a nezavedení některých funkcí obvyklých u jiných GPS - navigační dálnice, kompas, větší možnosti modifikace zobrazovaných údajů nebo vytvoření trasy z obecných Waypointů. Z hardwarové oblasti je nedostatkem při srovnání s klasickými navigátory GPS nižší kapacita baterie při aktivním GPS a trvalé časové vypínání displeje při bateriovém provozu. Stejně tak je nutno mít na paměti, že přístroj není vodotěsný a bez ochranného pouzdra není radno jej vystavit horším povětrnostním podmínkám nebo používat na moři.

    Celkové pojetí přístroje iQue 3600 předurčuje jeho využití jednak jako zcela klasický kapesní počítač Palm a v případě GPS především pro navigaci v autě. Tyto úkoly je schopen plnit velmi dobře ke spokojenosti uživatelů. Zejména při navigaci v autě se výborně uplatní velký a dobře čitelný displej, rychlé ovládání i zaměření programového vybavení spolu s grafickou a hlasovou navigací. Nezanedbatelná je také snadná přenosnost umožňující použití i ve více automobilech. Při potřebě intenzivnějšího využití ve volném terénu mimo auto si lze vypomoci dalším příslušenstvím, např. trvalým mobilním napájením externími akumulátory nebo přídavným vodotěsným pouzdrem. Dle dostupných informací připravuje výrobce i aktualizaci firmware, která po dohrání do iQue 3600 ještě vylepší vybavenost funkcemi a rozšíří možnosti komunikace s PC. Návrat na domovskou stránku