Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
 English version

Bräuniger IQ-Basis

Standa Hlavinka
 

    Výrobek německé firmy Bräuniger - variometr IQ-Basis, je nejjednodušším typem řady Bräuniger IQ. Přesto překvapí (tu mile, tu nemile) některými neobvyklými funkcemi a vlastnostmi.

    LCD zobrazovač přístroje je koncipován tak, aby maximální množství údajů bylo přímo viditelných, bez nutnosti stisku jakéhokoliv tlačítka. Nepřetržitě tak lze sledovat např. údaj průměrovacího variometru, rychloměru, výškoměru, hodin a ještě i stavu baterií. Zobrazené údaje přitom neztrácejí nic na své přehlednosti. Změna nastavení údajů je rovněž přehledná a ve srovnání s přístroji Flytec i poměrně jednoduchá.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen dvěma tužkovými články (typ AA). Je možno použít všechny typy baterií od alkalických až po nabíjecí NiMH. Uvnitř přístroje je připraveno místo i pro dvě záložní mikrotužkové baterie (typ AAA), které ovšem není osazeno konektory a ani hlavní vypínač nemá tři polohy pro přepnutí do provozu na záložní baterie. Odběr proudu za provozu kolísá kolem hodnoty 17mA a při akustické signalizaci se vyšplhá ke 20mA, což představuje při plně nabitých NiMH článcích s kapacitou 1100mAh přibližně 60 hodin provozu. Při použití alkalických článků bude tato doba asi 2x až 3x delší. Tady jsou údaje výrobce v manuálu zbytečně skromné, udávají totiž jen asi 80 hodin provozu. Při vypnutém vypínači odebírá přístroj proud 0.07mA. Není tedy žádný důvod při delší době nepoužívání kvalitní články z přístroje vyjímat.

Výškoměr
    měří dvě nezávislé výšky s přesností 1m. První výška je absolutní (nadmořská), spřažená s tlakem vzduchu, druhá je relativní, vztažená např. k výšce startovací či přistávací plochy. Obě výšky lze nastavit překvapivě přímo stiskem příslušných tlačítek, aniž bychom zapínali jakýkoliv nastavovací režim.

Variometr
    zobrazuje velikost stoupání či klesání s rozlišením 0.1m/s. IQ-Basis měří tři odlišné, různými metodami vypočtené a zobrazované údaje. Analogový variometr zobrazuje naměřené hodnoty pomocí kruhového indikátoru od -8m/s do +8m/s s rozlišením 0.2m a s nastavitelnou citlivostí (rychlostí reakce) od 1s do 3.6s. Digitální variometr je vlastně průměrovacím variometrem s integrační konstantou nastavitelnou v rozmezí 1s až 30s. Měřicí rozsah digitálního variometru je -19.9m/s až +19.9m/s a jeho přesnost je 0.1m/s. Akustický variometr indikuje velikost stoupání či klesání speciálními akustickými signály, u kterých je možno nastavit jejich hlasitost ve dvou stupních. A jsme u prvního nemilého překvapení. Práh nasazení varovného signálu klesání lze sice pohodlně nastavit od -0.1m/s až po -10m/s, ale práh nasazení akustiky při stoupání nikoliv! Tento sedí natvrdo na hodnotě +0.1m/s. Opravdu těžké sousto pro piloty, kteří jsou zvyklí práh nasazení akustiky posouvat dle libosti.

Rychloměr
    Po připojení externí sondy lze měřit rychlost pohybu vůči okolnímu prostředí a rovněž nastavit práh nasazení akustické indikace poklesu rychlosti pod stanovenou mez.

Teploměr
    snímá teplotu okolí ve stupních Fahrenheita nebo Celsia.


 Bräuniger IQ-Basis Časové funkce měří pouze dva nezávislé časové údaje. Reálný čas určuje aktuální datum a čas. Stopky umožňují měřit časový interval, který uplynul od jejich spuštění. Zde opět nemilé překvapení. Stopky měří čas s přesností 1 minutu, což není až zase takový důvod ke znepokojení. Ovšem měření data je skutečně dokonale připraveno na nadcházející rok 2000. Údaj o letopočtu se nejenom že nezobrazuje dvouciferně, ale překvapivě mazaně se nezobrazuje vůbec! Netřeba již ani dodávat, že 29.února si s tímto přístrojem nezalétáte. Toto datum IQ-Basis prostě nezná!

Paměť
    uchovává údaje o deseti posledních uskutečněných letech. Zaznamenává se maximální dosažená výška, maximální převýšení, maximální stoupání a klesání, maximální rychlost, doba trvání a datum příslušného letu (samozřejmě bez letopočtu).

    IQ-Basis neumožňuje připojit kromě externí sondy rychloměru žádné jiné zařízení. Nemá tedy schopnost komunikovat ani s počítačem, ani s GPS. Rovněž přímý výstup na tiskárnu není možný.

Akustika přístroje
    S rostoucím stoupáním se nejen zkracuje interval přerušování tónu akustiky (pípání přístroje se zrychluje), ale současně roste i výška tónu, což znásobuje schopnost pilota rozlišit i velmi malé změny. Bohužel je "akustické rozlišení" přístroje v oblasti poblíž nuly relativně malé. Nelze opět nevzpomenout na v tomto směru velmi povedené Alibi, které ovšem zase velmi hrubě rozlišovalo stoupání nad 5m/s.

Příjemné překvapení nakonec ?!
    Vypneme-li přístroj za současného držení tlačítka "Memo", aktivuje se zajímavá funkce, o které český manuál bohužel mlčí. Zahraniční manuál označuje tuto funkci poněkud honosně "Weather forecast", tedy předpověď počasí. Asi nejvýstižnější název by byl "Tlaková tendence za uplynulých 48 hodin".

    Takto vypnutý přístroj se totiž automaticky každou celou hodinu na 10 sekund "probere" ze spánku a zaznamená do paměti velikost atmosférického tlaku. Paměťový registr obsahuje 48 hodnot a pracuje systémem FIFO, takže jsou vždy k dispozici údaje o tlaku dva dny nazpět. Samozřejmě, že během této doby nesmí přístroj změnit svoji polohu, přesněji řečeno svoji výšku. Zobrazení tlakové tendence pochopitelně není tak komfortní a přehledné, jako na logaritmických sloupcových indikátorech k tomuto účelu vyvinutých přístrojů Flytec Weather Forecast, ale účel je přece jen splněn. Pilot má tak např. i ráno po probuzení v libovolné příkopě přehled, co se událo s atmosférickým tlakem během noci, což je jistě to nejdůležitější, co ho v té chvíli zajímá ... Návrat na domovskou stránku