Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Aircotec - Piccolo Plus

Standa Hlavinka

    Přístroj je ve své podstatě vylepšenou verzí velmi zdařilého a osvědčeného variometru švýcarské firmy Aircotec s názvem Alibi. LCD zobrazovač přístroje Piccolo je rozšířen o kruhový indikátor ručičky varia a jsou vylepšeny a rozšířeny i některé funkce elektroniky.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen destičkovou baterií o napětí 9V. Odběr proudu za provozu kolísá kolem hodnoty 3.5mA, což představuje asi 30 hodin provozu při použití nabíjecí NiCd baterie s kapacitou 110mAh. Při použití baterie alkalické lze počítat zhruba se 70-80 hodinami provozu. Přístroj opět nemá mechanický vypínač a po elektronickém vypnutí stiskem tlačítka odebírá stejně jako Alibi neměřitelně malý proud. Vyjímat kvalitní alkalickou baterii při delší době nepoužívání přístroje je tedy naprosto zbytečné.

Variometr
    ukazuje hodnotu stoupání či klesání prostřednictvím desetinného čísla s přesností 0.1m/s a současně kruhového LCD indikátoru ručičky s přesností 0.2m/s. Maximální měřitelná veličina je +/-20m/s.

Akustika
    je oproti Alibi podstatně zdokonalena. Nyní je možno kromě prahu nasazení akustiky (lze nastavit i pod nulu !!) zvolit rovněž akustickou indikaci zvětšeného či zmenšeného opadání, velikost tichého okna mezi nimi a samozřejmě práh nasazení varovného tónu velkého klesání.

    Akustika je řešena přerušovaným tónem, jehož výška se mění v závislosti na velikosti hodnoty stoupání, stejně jako rychlost jeho přerušování. Společnou zvláštností přístrojů Alibi i Piccolo je konstantní výška tónu v rámci jednoho pípnutí. Stoupáme-li stále rychleji, je výška tónu každého následujícího pípnutí kmitočtově posunuta směrem nahoru, ale během samotného krátkého pípnutí se nemění. Známé frekvenční klouzání tónu, známé u přístrojů Flytec či Bräuniger se tedy nekoná.

    Zajímavá je možnost nastavení střídy přerušovaného tónu na hodnotu 1:1 nebo přibližně 1:10. Střídou se přitom rozumí poměr mezi délkou znění akustického tónu a ticha. Při změně rychlosti stoupání se mění výška tónu (frekvence) a délka periody přerušování (rychlost pípání), zatímco předvolená střída (poměr délky tónu a ticha) zůstává konstantní.

    A aby byly různé varianty nastavení akustiky ještě zapeklitější, je možno vybrat ze dvou základních rychlostí přerušování akustického tónu při nasazení akustiky. V manuálu se sice tvrdí, že rychlejší základní přerušování tónu je vhodné pro rogalisty a pomalejší pro paraglidisty. Osobně se po důkladném vyzkoušení ale domnívám, že mnohem větší vliv než druh kluzáku má na tento výběr spíše mentalita pilota samotného. Klidnější pilot zvolí pomalejší přerušování, nervóznější pak nepochybně to rychlejší.

Výškoměr
    je u tohoto přístroje opět dvojí. Jeden pro měření absolutní výšky, zpravidla nadmořské a druhý sice pro měření výšky relativní, vztažené ovšem k výšce, ve které došlo k jeho aktivaci. Nejedná se tedy o známé měření převýšení vůči startu či přistání, ale spíše o měření zisku nebo ztráty výšky vůči bodu, ve kterém pilot přepnul absolutní výškoměr na relativní. Při absenci průměrovacího varia se jedná o docela užitečnou funkci. Např. při nalétnutí rozbitého stoupání lze stiskem tlačítka aktivovat relativní výškoměr, který se při aktivaci automaticky nastaví na nulu a po opsání jedné či dvou zatáček pohledem na údaj zjistit, jestli se jedná o zisk výšky nebo její ztrátu. Oba výškoměry pracují s přesností 1m a maximální měřitelný údaj je 8000m.

    Zvláštností je ovšem možnost zapsat do paměti přístroje až 5 libovolných výšek (např. oblíbených startovišť) a těsně před startem místo pracného nastavování správné výšky pouze tuto vyvolat z příslušné paměti.

Měření času
    Přístroj neobsahuje stejně jako Alibi hodiny reálného času, nedá se tedy určit ani datum ani přesný čas. Jedinou časovou funkcí jsou opět stopky, které s přesností 1s odměřují dobu trvání letu od okamžiku startu. Není je již třeba spouštět ručně, ale aktivují se automaticky po startu a dobu trvání letu zaznamenají do paměti přístroje. Bohužel jejich běh není na zobrazovači viditelný, takže pilot nemá přehled, jak dlouho je už vlastně ve vzduchu.


 Aircotec - Piccolo Paměť přístroje je rozdělena do dvou nezávislých oblastí. Oblast průběžných pamětí obsahuje pět pamětí, které uchovávají důležité údaje o posledních pěti absolvovaných letech. Těmito údaji jsou maximální stoupání, maximální klesání, maximální dosažená výška a doba trvání letu (u verze Piccolo Speed i maximální rychlost). V druhé oblasti tzv. pevných pamětí je připraveno 15 paměťových schránek, do kterých lze kdykoliv nakopírovat údaje o letu z libovolné z pěti pamětí průběžných a libovolně také záznamy o letu mazat. Tato druhá oblast je užitečná pro uchování údajů o zajímavých či rekordních letech např. během sezóny. Třetí speciální paměť pak uchovává maximální hodnoty ze všech absolvovaných letů od resetu přístroje (např. od začátku sezóny), doplněné ještě celkovým počtem letů a součtem nalétaných hodin.

Podivná cena ?
    Určitým překvapením je rozdíl pouhých 4% v ceně mezi přístroji Alibi a Piccolo v dolarech. Patrně jde o marketingový tah výrobce, směřující k ukončení výroby přístrojů Alibi.


Anglický manuál ke stažení je zde (65kB).

 Návrat na domovskou stránku