Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Histogram

    Histogram je graf závislosti množství bodů obrazu na jejich jasu. Zjednodušeně řečeno křivka histogramu ukazuje, jaké množství jak osvětlených bodů obrázek obsahuje. Jistě už každý tuší, že všech různě osvětlených bodů by mělo být tak nějak "akorát" a žádných by nemělo být ani příliš mnoho, ale ani extrémně málo a rozhodně by žádné neměly chybět úplně.

    Je-li pořízený záběr správně exponován, ukazuje křivka histogramu relativně rovnoměrné rozložení celého množství různě osvětlených bodů a co je hlavní, body jsou zastoupeny v celé světelné škále hodnot. Jestliže ale bude snímek např. přeexponován, světlejších bodů najdeme v obrázku podstatně více než tmavších, křivka histogramu bude směrem k vyšším jasům výrazně stoupat, ale hlavně v oblastech tmavších tónů budou body úplně chybět. Viditelně nerovnoměrný průběh křivky histogramu je normálním jevem např. při záběrech v extrémních světelných podmínkách (v noci, na sněhu), ale při správné expozici body žádných jasů ve snímku nesmí chybět úplně. Jestliže skutečně chybí (přeexpozice nebo podexpozice), nezbývá než se pokusit dodatečnou úpravou jasu a kontrastu v grafickém editoru alespoň zmírnit napáchanou škodu.

    Zobrazením histogramu je vybaven každý slušný grafický editor (např. PhotoShop, PhotoPaint) a také některé dražší digitální fotoaparáty. V případě fotoaparátu tak má fotograf možnost ihned posoudit, jestli byl snímek správně exponován, aniž by ho vůbec viděl a zjistí-li např. přeexpozici, stačí jenom např. zkrátit expoziční dobu.

 Přeexponovaný digitální snímek ...


 ... a jeho histogram (tmavé odstíny chybí)


 Návrat na domovskou stránku