Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Synchronizace blesku

    Externí zábleskové zařízení je třeba odpálit přesně v okamžiku expozice, tedy ve chvíli, kdy je závěrka fotoaparátu právě otevřena. Správný okamžik zapálení vestavěného (interního) blesku ve fotoaparátu je zajištěn již výrobcem přímým propojením uvnitř fotoaparátu. Jak ale zajistit správné odpálení blesku externího?

    Některé fotoaparáty jsou pro tento účel vybaveny malými sáňkami (botkou) s kontakty, na které je vyveden signál pro spuštění externího blesku, který je do sáněk zasunut. Další možností je miniaturní konektor na těle fotoaparátu, do kterého se zasune synchronizační kablík a propojí se s externím bleskem.

    Třetí a velmi dobrou možností je pak optická synchronizace. Externí blesk se světelným čidlem je odpálen světlem blesku od fotoaparátu, odraženým od fotografované scény. Rychlost reakce a délka záblesku je natolik krátká, že se do běžné expoziční doby pohodlně vejde. Výhodou této metody je možnost umístit externí blesk prakticky kamkoliv, vyjasnit tímto způsobem hluboké a tmavé stíny, vržené primárním bleskem a nebo si nasvítit scénu podle momentálního výtvarného záměru fotografa.

    Všechny tři zmiňované metody však vyžadují použití blesků se zábleskovou automatikou, aby nevznikaly přeexponované nebo naopak podexponované snímky.

    V souvislosti se synchronizací blesku je třeba se zmínit ještě o synchronizaci blesku se závěrkou fotoaparátu. Tato synchronizace je řešena výrobcem přímo uvnitř fotoaparátu přesným časováním tak, aby se záblesk do expoziční doby časově vešel. V kterém okamžiku ale odpálit záblesk, který obecně trvá asi 1/500 sekundy, když závěrka je obvykle otevřena mnohem déle? U lacinějších fotoaparátů výrobce toto dilema neřeší a povel k odpálení záblesku je vyslán někde uprostřed expoziční doby. Dokonalejší fotoaparáty ale umožňují nastavit synchronizaci záblesku dvěma dalšími způsoby.

    Buďto těsně za okamžik otevření závěrky (synchronizace s přední stranou závěrky) nebo naopak těsně před okamžik uzavření závěrky (synchronizace se zadní stranou závěrky). Při záměrně volených delších expozičních dobách a správném poměru okolního osvětlení k intenzitě záblesku lze dosáhnout velmi zajímavých a dynamických snímků zejména pohybujících se objektů.

 Synchronizace záblesku se zadní stranou závěrky

    Na snímku je pak zachycen mírně rozmáznutý objekt, osvětlený ostrým zábleskem v počáteční nebo závěrečné fázi svého pohybu.


 Návrat na domovskou stránku