Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
TTL

    Jedná se o zkratku anglických slov Through The Lens, jejichž doslovný překlad by v této souvislosti zněl "skrz čočku", v případě fotoaparátu tedy skrz objektiv. Ve fotografické praxi je možno se s tímto názvem setkat v souvislosti s hledáčkem fotoaparátu nebo s měřením světla pro určení správné expozice snímku.

    Hledáčky zrcadlovek jsou samozřejmě typu TTL, protože obraz vytvořený objektivem je pomocí optické soustavy přenášen přímo do hledáčku a fotograf tak vidí přesně to, co "vidí" objektiv. Výhody tohoto uspořádání jsou nesporné. Fotograf dokáže naprosto přesně zaostřit a případnou změnou ohniskové vzdálenosti objektivu také přesně nastavit potřebný úhel záběru. Nulová paralaxa pak umožňuje přesně posoudit kompozici fotografované scény, popř. krátkým přivřením clony objektivu také výslednou hloubku ostrosti.

    Jako mírně rušivá nevýhoda se ale může jevit skutečnost, že v okamžiku expozice zmizí na krátký okamžik obraz z hledáčku. Musí být totiž po expoziční dobu vržen místo do hledáčku na světlocitlivý materiál či prvek. Další nevýhodou jsou poněkud větší rozměry tohoto uspořádání, což je nepoužitelné u malých kompaktních fotoaparátů. U těch se používá jako méně přesná náhražka tzv. spřažení hledáčku s objektivem. Změnou ohniskové vzdálenosti objektivu se současně odpovídajícím způsobem mění i optické vlastnosti hledáčku, takže fotograf s větší či menší přesností dokáže posoudit alespoň úhel záběru. Zaostření bez automatiky je tímto způsobem pochopitelně nemožné a ani paralaxu odstranit nelze.

    S měřením světla je to velmi podobné. U zrcadlovek s měřením TTL lze naprosto přesně stanovit správnou expozici, protože elektronikou fotoaparátu je měřeno skutečné množství světla, které prošlo objektivem a které se tedy bude podílet na vytvoření obrazu. Bez problémů je také možno na objektiv nasadit různé filtry či optické předsádky, vše je tímto způsobem do TTL měření zahrnuto.

 Řez digitálním fotoaparátem

    U malých kompaktních fotoaparátů je obvykle měřicí čidlo umístěno na těle fotoaparátu (tedy mimo objektiv) a naměřené hodnoty musí být korigovány podle momentálního nastavení parametrů objektivu. U jednoduchých a laciných fotoaparátů se dokonce může někdy stát, že dojde k neúmyslnému zakrytí čidla, aniž by to byl fotograf schopen v hledáčku zpozorovat. Většina malých kompaktních přístrojů však na tuto skutečnost varuje přímo v hledáčku signálem o nedostatku světla.


 Návrat na domovskou stránku