Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do regionu.
Kamenec

    Startuje ze z některé ze tří ramp, vykrývajících směry od JZ přes Z až po SZ. Nástup na rampy je přímo z lesní cesty, vedoucí po vrstevnici západním svahem Kamence od Tetřeví chaty. Vzhledem k velkému množství rozměrných kamenů a pařezů v terénu pod rampami je velmi vhodné odstartovat raději hned napoprvé.

    Nejkratší cesta ke startovišti vede z obce Loučná nad Desnou, odbočkou u hospody "U tygra" směrem na východ vzhůru po serpentinách lesní silnice až k větrným elektrárnám. U elektráren odbočkou vpravo kolem Tetřeví chaty po vrstevnici západním svahem Kamence až k rampám.

    Přistává se na obrovské louce u kravína v Loučné, což je asi 200m od hospody po silnici směrem na sever, pak odbočka vpravo. Přes louku bývají v některých místech natažené elektrické ohradníky. Přistávačka se nalézá přímo proti startovišti a je ze startovacích ramp velmi dobře vidět.

 Kamenec v Jeseníkách

    Z příletové strany se v blízkosti přistávací plochy táhne vysoké napětí. Při nedostatku výšky je možno v nouzi přistát na poměrně velké mýtině vedle příjezdové lesní silnice ještě před tímto vysokým napětím.


 Mapa

 Návrat na domovskou stránku