Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do regionu.
Tetřeví hora

    Startuje se z obrovské mýtiny po vytěženém lese v blízkosti bývalých vojenských betonových pevnůstek. Místo pro start je třeba pečlivě vybrat s ohledem na vyvrácené pařezy a okolní divoký porost.

 Startoviště

    Cesta na přistávačku pod startovištěm vede z Hanušovic směrem na Staré Město pod Sněžníkem. Přibližně 2km před Starým Městem je třeba odbočit vlevo podle ukazatele na Hynčice a držet se stále hlavní silnice. Po průjezdu stoupáním přes celou vesnici Hynčice pod Sušinou se otevře výhled na obrovské louky s roztroušenými betonovými pevnůstkami kolem nejvyššího bodu silnice. Odtud také místní název "Pevnůstky na Štvanici".

    Nejpohodlnější (ale nikoliv nejkratší) cesta vzhůru na startoviště vede ze zmiňovaného nejvyššího bodu silnice odbočkou na lesní cestu vlevo. Po 300 metrech na rozcestí u horního konce lyžařského vleku je třeba vybrat levou z nabízejících se dvou možností a pokračovat asi 3km po mírně stoupající a pak mírně klesající lesní cestě po východním a pak jižním úbočí svahu.

    První nabízející se odbočku vpravo vzhůru je třeba přehlédnout a teprve asi o 100 metrů dál odbočit vpravo vzhůru po asfaltové silnici. Na dalším rozcestí po přibližně 2 kilometrech stoupání je nutno odbočit opět vpravo vzhůru a po necelých 100 metrech se z levé strany viditelně připojuje červená turistická značka. Asi 20 metrů před tímto místem je dobré odbočit ze silnice vpravo vzhůru do lesa. Po asi 300 metrech směrem na SV se otevírá obrovská mýtina na vrcholu a po dalších přibližně 300 metrech klopýtání mezi pařezy směrem na SV leží nejvýchodněji položená pevnůstka. V její blízkosti je možno vybrat startoviště.


    Přistává se přímo pod startovištěm na obrovských lukách nad vesnicí Hynčice pod Sušinou v oblasti s názvem "Pevnůstky na Štvanici" na souřadnicích N50°10.144'   E16°53.476' v blízkosti nejvyššího bodu silnice.

 Přistávačka

    Přistávat je možno i na níže položených místech kolem Hynčic pod Sušinou a získat tak ještě dalších takřka 200 metrů převýšení navíc.


 Mapa

 Návrat na domovskou stránku