Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do regionu.
Uhřínov

    Startuje se z mírně se svažujícího pole. Dolní hranu startoviště tvoří keře a stromy, které jsou nepříjemnou překážkou pro křídla s nižší klouzavostí a při silnějším větru se za touto hranou vytvářejí turbulence. Pravý okraj startoviště tvoří les, proto při změně směru větru na jihozápadní je rozumnější startoviště opustit a přemístit se na 3km vzdušnou čarou vzdálené startoviště Juřacka.

    Optimální přístup ke startovišti je z Hranic směrem na Lipník nad Bečvou. Za letištěm je třeba odbočit doprava na Drahotuše, po průjezdu obcí dále na Milenov a za Milenovem odbočkou vpravo úzkým údolím nahoru na Uhřínov. V obci Uhřínov za prvním domem odbočit doprava na úzkou silnici, která se po 400 metrech stoupání změní na klesající polní cestu a po dalších 600 metrech končí. Startoviště se nachází vpravo od tohoto místa ve vzdálenosti asi 50 metrů směrem k jihu.

 Uhřínov

 Mapa

 Návrat na domovskou stránku