Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do regionu.
Vystrkov

    Vzletová stanoviště se nachází v blízkém okolí sportovního letiště Poličná viz http://www.mapy.cz/s/2YM2 , všechna místa jsou dostupná po šotolinové nebo polní cestě, nachází se na pravidelně sečených loukách. Jako orientační body slouží bílá budova vodojemu na Vystrkovské Stráži a stožár vysílače na kopci Strážka.

Pro landkiting a snowkiting je vhodná náhorní plošina viz http://www.mapy.cz/s/2YMa okolo farmy Vystrkov, která sportuchtivé výletníky vítá. Vede sem šotolinová cesta - cca 700m z odbočky u kravína ve Lhotě, kam je sice zákaz vjezdu, ale neplatí pro dopravní obsluhu, takže klidně můžete zaparkovat až u farmy. Landkiting je omezen zemědělskou výrobou, roste zde řepka či pšenice, ale pastviny jsou většinou použitelné, jen dát vědět farmářovi. Pro snowkiting je vhodná celá náhorní plošina o velikosti přes 100 hektarů.

Údaje o letišti: poloha: 49°28'27.118"N, 17°55'32.273"E, délka drah 520 m, 400 m n.m., povrch tráva