Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do rubriky.


Len lietanie je najkrajšie

Jock MacDonald
 

Vážené dámy, vážení páni, milá poisťovňa FURZ.

    Teda stalo sa to takto: Letel som súbežne s ostrovným kanálom nad Miami, keď som zbadal malú čerpaciu stanicu pre lietadla štartujúce z vodnej hladiny pod sebou. Na dlhej, ale úzkej cestičke stáli dve pumpy a vpravo vedľa mala chatka, - kancelária čerpacej pumpy. Na plochej streche chatky bolo napísané.: "Letci, zosadnite k tankovaniu. Za každých 100 litrov paliva jeden bozk od našej peknej ženskej obsluhy." A skutočne na ležadle veďla čerpadiel sa vyvaľovala pekná blondínka v takmer žiadných bikinách.

    Takže po krátkej úvahe rozhodol som sa pristáť na kanáli. Potom čo som šiel svižne k mólu otočil som sa v poslednom momente vľavo, aby som mólo dostal po pravej strane lietadla až tak, že pravé krídlo cessny malo dobrých 15 cm odstup od chatky čeracpej stanice. Ľudia, to dievča bol tak krásne! Pomaly som vystrel moje dlhé nohy a chytil som sa pravej uchytky, aby som lietadlo pevne podržal skôr, ako by som ho pevne uviazal. Galantne, ako vždy, vzal som kotvu s lanom do ruky, otvoril som dvere a vyskočil som von.

    Žial zabudol som pri tom, že pri lietadlách so štartovaním na vode je pevná zem len na jednej strane lietadla. Vypadol som rovno do smrdiaceho kanála pevne držiac kotvu v ruke. Uvoľnil som včas zovretie ruky (Bohu vďaka) a tým aj kotvu a plával som k lávke. Prosím Vás týmto, aby ste mi nahradili škodu na strate kotvy.

    Takže som sa vyšplhal na lávku, kde sa dievča nevedelo zdržať smiechu. Takže jediné lano, ktoré som mal, bolo stratené lano s kotvou. Dievča nemalo žiadné ďaľšie lano, pretože profíci, lietajúci na týchto lietadlách majú vždy potrebné lano. Ale lietadlo počas tankovania musí byť upevnené, aby neodplávalo pri náhlom vetre od pristavného móla. Chvíľu som rozmýšľal a prišiel som na šťastný nápad. Pretože lietadlo počas tankovania musí byť kovovým lanom, alebo drôtom uzemnené (aby sa prípadné skraty uzemnili), použil som zemniaci kábel zároveň aj na upevnenie lietadla k mólu. Vidíte, milí Poisťovníci (FURZ), všetky svoje letecké povinnosti som si plnil voči Vašej poisťovni. Teda vzal som zemniaci kábel do ruky, usmial som sa na peknú obsluhu a skočil som na pravý plavák cesny.

    Žial zabudol som, že zemniaci kábel je potrebné odvinúť z navijacieho bubna. V polovici cesty k lietadlu ktorý som vykonal atletickým skokom bol kábel už prikrátky. Spadol som opäť do smradľavej vody mestkého kanála Miami.

    Dievča sa nemohlo zdržať smiechu. Urob to ešte raz, do tretice všetko dobré! Ohýbala sa od smiechu. Otočil som sa vďakou na ňu a pokúsil som sa ratovať situáciu. Dievča sa ukľudnilo a vytiahlo viacej kábla z bubna a hodilo mi kábel. Pri páde do vody som koniec kábla odtrhol a ten odplával do hĺbok mútnej vody. Teda musel som zemniaci kábel pevne do dierky v pravej podpere krídla cesny uviazať.

    Týmto úspešný činom cítil som sa spokojný a vyskočil som z plaváka cesny na lávku čerpacej stanice.

    Žial, ako už veľký Isaac Newtov nás učil, akcia a reakcia sú rovnaké, ale protismernom smere. V želaní konečne peknej blondíne imponovať zaslepený opäť som zabudol, že lietadlo na vode nie je žiadný stabilný objekt. Keď som sa pohol k mólu, pohla sa cesna žiaľ rovnako ale v inom smere. Prompnte som pristál v špinavom kanáli. Dievča sa tak smialo zo srdca, že ihneď muselo zmiznúť na WC, inak by asi mala v nohaviciach.

    A tak som sa musel obslúžiť sám a tankovať a nedostal som moje dva sľúbené bozky za 200 litrov benzínu. Ale týmto Vás nechcem zaťažovať. Ale týmto ešte nie je poistná udalosť ukončená.

    Začalo dosť silno pršať, tak ako to je na Floride. Blondínka zostala stáť pod strieškou WC a pozerala sa zo záujmom na moju činnosť. Sám som si natankoval doplna, s mojou kreditkou som v kancelárii zaplatil a mohol som opäť štartovať. Rezko som vykročil atletickým krokom k cesne. Dievča mi zapálilo predtým s úsmevom cigaretu (tankovanie bolo už ukončené) a stlačil so štartér aby som naštartoval motor.

    Žial zabudol som, že lietadlá určené pre štartovanie na vode nemajú žiadné brzdy. Cesna vyrazila hneď po naštartovaní dopredu. Lenže v rýchlosti, aby som nezmokol, zabudol som zemniaci kábel uvoľniť na pravej podpere krídla. Kým som pochopil, čo sa deje, ťahal kábel lietadlo za pravú podperu.

    A došlo k tomu, že cesna vykonala polokruh doprava, pričom sa kábel obmotal okolo chatky kancelárie.

    Týmto bol kábel čím ďalej kratší, cesna narazila na lávku veľkou silou.

    Žiaľ krídlom zasiahla oba stojany čerpacej stanice a odrazila im vrchy. Benzín začal tiecť ako z fontány do vzduchu a stekal do kanála. Bolo veľmi nebezpečne, ale veľmi nebezpečne. Musel som niečo rýchlo urobiť. Ako správny muž, ktorý sa musí pred prácou silno skoncentrovať, aby neurobil niečo nepredvídane zahodil som cigaretu cez okno cesny.

    Žiaľ zabudol som, že fontána benzínu pokračovala na vode, kde som aj ja bol s lietadlom. A prišlo, čo muselo prísť. Došlo k obrovnskej detonácii a drevená lávka začala horieť. Sila explózie posunula cesnu späť a zemniaci kábel sa odtrhol, takže ja,ktorý som bol zvlášť ohrozený a v osobnom nebezpečenstve som sa vyhol nebezpečiu. Opäť som naštartoval cesnu.

    Žiaľ predtým, ako došlo k zničeniu lávky zničila sa aj časť vrtule. Toto som nespozoroval, pretože poškodená časť vrtule bola v dolnej časti a ja som ju nevidel. Nevyváženosťou vrtule došlo k odtrhnutiu zvyšných dvoch časti a tie s veľkou silou vleteli do predných časti plavákov cesny. Týmto sa cesna začala potápať a ponorila sa v okamihu niekoľkých minút.

    Týmto prosím o náhradu poistnej udalosti.


 Návrat na domovskou stránku