Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do rubriky.
Porozita 2

Ing. Štefan Valašek
 

    Minulý rok sa mi uverejnil článok o porozite a prisľúbil som, že ak sa dozviem niečo nové, tak dám vedieť. Najprv by som však chcel uviesť princíp merania porozity prístrojom na to určeným. Z reklamných dôvodov neuvádzam žiadne názvy, iba ilustračné foto a popis princípu.

 Porozimeter

Technické parametre
Nasávací podtlak: 10 mbar
Plocha nasávacieho otvoru: 38,50 cm2
Objem nasatého vzduchu: 250 cm3
Tolerančná odchýlka: +/- 3%

Vyhodnotenie nameraných hodnôt (prebrané z DHV)
    Normy pracujú s hodnotou P (permeability), čiže priepustnosť látky v litroch vzduchu z plochy 1 m2 za čas 1 minúta pri podtlaku 20 mbarov.

    K hodnote priepustnosti P sa dostaneme nasledovne: P [l/m2/min] = 5400 / čas nameraný prístrojom v sekundách. V praxi to znamená, že ak sa pri podtlaku 20 mbarov cez 1 m2 látky nasaje za 1 minútu viac ako 300 l vzduchu, tak je látka nepoužiteľná.

5400/18 sec = 300 l

Hodnotenie
>200 sec - vynikajúci stav - P je menšie ako 27 l/m2/min
70-200 sec - veľmi dobrý stav - P je menšie ako 77 l/m2/min
25-70 sec - dobrý stav - P je menšie ako 216 l/m2/min

18-25 sec - na hranici použiteľnosti- P je menšie ako 300 l/m2/min
<18 sec - nepoužiteľný- P je väčšie !!!!! ako 300 l/m2/min !!!

    Pre presnosť merania je potrebné urobiť viacej meraní na jednej komore!!! Stačí malá dierka spôsobená tŕňom a výsledok je úplne skreslený. Nesmie sa merať látka vlhká alebo mokrá, namerané hodnoty sú úplne skreslené a nepresné!!!


Orientačné hodnoty porozity mnou namerané na nových látkach použitých pre paragliding:

Porcher - Skytex 9052 - 36 g/m2
250-300 sekúnd v závislosti od farby

Porcher - Skytex 9217 - 40 g/m2
300-350 sekúnd v závislosti od farby, dolu uvedená tabuľka podľa ISO 9237 udáva hodnotu P max 40, čo je 140 sec !!!

Porcher - Skytex 9092 - 45 g/m2
450-500 sekúnd v závislosti od farby, dolu uvedená tabuľka podľa ISO 9237 udáva hodnotu P max 40, čo je 140 sec !!!

    Je to možno zarážajúce ale ISO 9237 povoľuje P max 40. Avšak pri meraniach som nenameral menšiu porozitu, ako je hore uvedené.

Gelvenor - Gelvenor LCN 066 - 55 g/m2
v podstate nulová porozita

Gelvenor - Gelvenor LCN 0517 - 45 g/m2
v podstate nulová porozita

Sofileta - Sofly 4013,4014 - 45 g/m2
500 sekúnd

Sofileta - Sofly 4015 - 40 g/m2
500 sekúnd

Novare - Carrington 1080- 42 g/m2
500 sekúnd

Names/Noms Fibres Manufacturers/Fabriciants g/m2 Observations
 AIRCLOTH  POLYAMIDE (NYLON)    32±  
 F 111  POLYAMIDE (NYLON)    40-50  Parachute
 GELVENOR  POLYAMIDE (NYLON)  GELVENOR (RSA)  55±  LCN 066 (OL-KS)
 GELVENOR  POLYAMIDE (NYLON)  GELVENOR (RSA)  45±  LCN 0517 (C17)
 MYLAR  POLYESTER (TERGAL)  TEIJIN (J)  60-70  Film Mylar 6 µ
 NOVARE  POLYAMIDE (NYLON)  CARRINGTON (UK)  42±  1080/1097
 PF 2000+  POLYAMIDE (NYLON)  PdF (F)  40-50  Parachutes de France
 POWER RIP  POLYESTER (TERGAL)  TEIJIN (J)  38-48  9600/8
 SKYTEX 27  POLYAMIDE (NYLON)  PORCHER-SPORT (F)  27±3  S9052 6.6 µ
 SKYTEX 36  POLYAMIDE (NYLON)  PORCHER-SPORT (F)  36±3  S9052 6.6 µ
 SKYTEX 40  POLYAMIDE (NYLON)  PORCHER-SPORT (F)  40±3  S9092
 PERSEVERANCE  POLYAMIDE (NYLON)  PERSEVERANCE (UK)  44±3  PN 6
 SOFLY  POLYAMIDE (NYLON)  SOFILETA (F)  45±2  Sofly 4013/4014
 SOFLY  POLYAMIDE (NYLON)  SOFILETA (F)  40±2  Sofly 4015
 TETORON  POLYESTER (TERGAL)  TEIJIN (J)  38-48  
 TORAY  POLYAMIDE (NYLON)  TORAY (J)  40-49  Fx Ripstop
 UNITIKA  POLYAMIDE (NYLON)  UNITIKA  40-50  DX-1200


pokračování článku

 Návrat na domovskou stránku