Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
 English version

Flytec 4005, 4010, 4020 a 4030

Standa Hlavinka
 

    Flytec je název švýcarské firmy, jejíž digitální letecké přístroje jsou již léta poměrně dobře známé. Všechny přístroje řady 40xx mají většinu vlastností a funkcí stejných. Vyšší typy řady disponují speciálními vlastnostmi, např. možností propojení s přístroji navigačního systému GPS, výpočtu polár profilů nebo barozáznamu letů.

Napájení a spotřeba
    Přístroje jsou napájeny dvěma tužkovými články. Je možno použít všechny typy baterií od alkalických až po nabíjecí NiMH. Odběr proudu za provozu kolísá kolem hodnoty 17mA, což představuje při plně nabitých NiMH článcích s kapacitou 1100mAh přibližně 65 hodin provozu. Při použití alkalických článků bude tato doba asi 2x až 3x delší. Ovšem pozor! I při vypnutém vypínači teče do přístrojů 4020 a 4030 proud 0.5mA (napájení paměťových obvodů barozáznamu). Vezmeme-li v úvahu ještě samovybíjecí efekt článků, je kapacita 1100mAh vyčerpána již po zhruba dvou měsících, aniž bychom přístroj vůbec zapnuli! Jednoznačně lze tedy doporučit nové alkalické články na začátek každé sezóny a při delší době nepoužívání články z přístroje raději vyjmout. Samozřejmě je nutno před touto operací přetáhnout zajímavé údaje z paměti přístroje do počítače, jinak o ně během několika hodin spolehlivě přijdeme.

Teplotní stabilita
    U dražších typů jistě právem očekáváme vysokou teplotní stabilitu údajů výškoměru. Flytec 4030 při podchlazení o rovných 30°C vykazuje pokles výšky o pouhých 20m.

Následující funkce jsou pro celou řadu shodné:

Výškoměr
    dokáže měřit výšku do 8100m (24000ft) s přesností 1m. Přístroje obsahují vždy dva výškoměry, jeden pro měření absolutní (nadmořské) výšky a druhý pro měření relativní výšky, vztažené např. k výšce startovací či přistávací plochy.

Variometr
    určuje velikost stoupání či klesání s rozlišením 0.1m/s. Přístroje zobrazují čtyři odlišné, různými metodami vypočtené a zobrazované údaje. Analogový variometr zobrazuje naměřené hodnoty pomocí sloupcového indikátoru od -8m/s do +8m/s s rozlišením 0.2m a s nastavitelnou citlivostí (rychlostí reakce). Digitální variometr zobrazuje stejnou veličinu číselně v rozsahu -20m/s až +20m/s s přesností 0.1m/s. Integrační variometr vypočítává průměrnou hodnotu variometru digitálního za uplynulý časový okamžik, nastavitelný v rozsahu od 1s do 35s. Akustický variometr indikuje velikost stoupání či klesání speciálními akustickými signály, u kterých je možno nastavit jak jejich hlasitost, tak práh jejich nasazení pro stoupání i pro klesání.

Rychloměr
    měří rychlost pohybu vůči okolnímu prostředí do rychlosti 190km/h. K přístroji je samozřejmě třeba pro tento účel připojit externí rychlostní sondu, která se vyrábí i v provedení s bezdrátovým přenosem dat s dosahem několika metrů. Ovšem je třeba zakoupit kromě bezdrátové sondy i přístroj, vybavený přijímačem těchto signálů. Normální přístroje to neumí! Bylo vyzkoušeno umístění bezdrátového rychloměru na stožárku rogala a spojení fungovalo i přes plachtu, spíry a ostatní "lešenářský" materiál. Bohužel se ukázalo, že nad nosnou plochou jsou díky zhuštění proudnic údaje rychloměru posunuty k vyšším hodnotám a bezdrátový rychloměr putoval zase zpátky dolů na hrazdu.

Teploměr
    snímá teplotu okolí ve stupních Fahrenheita nebo Celsia v rozsahu -30°C až +70°C.

Časové funkce
    umožňují přesně měřit tři zcela nezávislé časové údaje. Reálný čas určuje aktuální datum stejně jako přesný čas. Stopky umožňují měřit časový interval, který uplynul od jejich spuštění. Letové hodiny pak určují přesnou dobu, která již uplynula od okamžiku startu.

Paměť
    dokáže pojmout údaje o 20 posledních letech, u přístroje Flytec 4030XL o 40 letech. Údaje o letu v paměti jsou představovány maximálními hodnotami dosažených výšek, stoupání či klesání, dobou trvání letu a jeho datem. Vyšší typy obsahují navíc paměťové obvody pro barozáznamy letů v délce trvání až 51 hodin při vzorkování 15 sekund. Kapacita je to zdánlivě obrovská, ovšem jen do chvíle, kdy si "fajnšmekr" nastaví velmi jemný vzorkovací interval o délce 1 sekundy a zapne i záznam rychlosti. Uvedených 51 hodin záznamu se mu rázem scvrkne na nějaké 2 hodiny, což si přiznejme, není mnoho !

    Flytec 4005 je základním typem řady 40xx. Na rozdíl od vyšších typů není osazen obvody a konektory pro komunikaci s počítačem či tiskárnou, stejně jako pamětí pro barozáznamy letů.

    Flytec 4010 má shodné vlastnosti s typem 4005, navíc umožňuje tisknout data z paměti na připojenou tiskárnu nebo je přenášet z přístroje do počítače a poté zpracovávat databázovým programem Flychart for Windows. Rovněž není vybaven pamětí pro barozáznamy letů.

    Flytec 4020 je již vybaven i speciálními paměťovými obvody pro barozáznamy letů a s tím související možností výpočtu poláry daného profilu.


 Flytec 4010  Flytec 4020  Flytec 4030


    Flytec 4030 XL Race má rozšířenou paměť na čtyřicet letů a umožňuje navíc ještě připojit přístroj GPS, se kterým pak dokáže komunikovat přes rozhraní NMEA. Nepřetržitým načítáním údajů o aktuální poloze v prostoru z přístroje GPS jsou umožněny automatické výpočty okamžité klouzavosti, snosu větru, okamžiku či výšky pro nasazení na dokluz a následná optimalizace klouzavého letu podle McCreadyho teorie.

Barozáznam


Akustika přístroje
    S rostoucím stoupáním se nejen zkracuje interval přerušování tónu akustiky (pípání přístroje se zrychluje), ale současně roste i výška akustického tónu, což znásobuje schopnost pilota rozlišit i velmi malé změny. Bohužel je "akustické rozlišení" přístroje v oblasti poblíž nuly relativně malé, ve srovnání např. s velmi povedeným, dnes již trošku zapomenutým Alibi od firmy Aircotec, které ovšem zase velmi hrubě rozlišovalo stoupání nad 5m/s. Zdá se, jako by bylo Alibi konstruováno spíše pro piloty na Rané, zatímco Flytec pro závodníky v Owens Valley.

To nejlepší nakonec
    Zadáme-li do přístroje Flytec 4030 výšku cíle, kterého chceme klouzavým letem dosáhnout a do připojeného GPS jeho souřadnice, oznámí nám Flytec během stoupání dva podstatné okamžiky. Jako první nastane při stoupání okamžik, kdy je možno z této výšky již dosáhnout daného cíle (přístroj zná poláru profilu i snos větru). Druhý, daleko důležitější okamžik nastane ve chvíli, kdy součet doby stoupání a doby letu na cíl je nejmenší (časová optimalizace). Jestliže opustíme stoupání až v tomto druhém okamžiku, předstihneme při dokluzu na cíl piloty, kteří opustili stoupání dříve, zatímco piloti, kteří opustí stoupání později nás již nedohoní. Přístroj během klouzání na cíl neustále ukazuje, jestli se neodchylujeme od ideální spojnice směrem nahoru nebo dolů a je-li tedy třeba zrychlit či zpomalit. Odchylku do strany ukazuje zase GPS pomocí funkce dálnice (Highway). Držet se tedy optimální spojnice výchozího bodu a cíle opravdu není vůbec žádný problém. Pilot se pravda v této chvíli stává jakousi loutkou na nitkách digitálních displejů, ale za úspěšné dosažení cíle to jistě stojí, ne? Za ty peníze ...


Užitečná tabulka, kterou jistě uvítají všichni uživatelé přístroje Flytec 4030 a 4030 XL Race.
(Vytisknutá a přeložená napůl se totiž přesně vejde mezi pilotní a občanský průkaz.)
Alt1 Alt2 Time Speed Memo Vario Sink
Altitude 1
[m]
Altitude 2
[m]
Time, date, year Wind horizontal
[+km/h,-km/h]
Recording
interval
[Cl,1,5,15s]
Final approach
computer
[on, off]
Descent alarm
level
[m/s]
Units Alt1
[m, ft]
Target altitude
for Final appr.
[m]
Display
temperature
[time/temp]
Stall alarm
[km/h]
Recording
mode
[Alt1, Speed...]
Basic
attenuation
[0.5, 1, 1.5s]
Polare 1
[m/s, km/h]
Units pressure
[hPa, inHg]
GPS function
[on, off]
Units
temperature
[°C, °F]
Display time
[speed/time]
Printer
emulation
[HP, Epson, IBM]
Integration
time
[1 - 35s]
Polare 2
[m/s, km/h]
Correction
pressure
[hPa]
Units Alt2
[m, ft]
- -
Speed units
[km/h, m/s, knot]
Printer width
[Norm,Condens]
Audio level
[0.02 - 0.4m/s]
Polare 3
[m/s, km/h]
- -
Altitude 2
QFE/QNH
[m]
- -
Speed
correction
[%]
Pilot name
[21 characters]
Vario units
[m/s, ft/s]
Polare 4
[m/s, km/h]České manuály ve formátu PDF jsou ke stažení zde:  Flytec 4005, Flytec 4010, Flytec 4020.
Anglický manuál ve formátu PDF je ke stažení zde:  Flytec 3005.

 Návrat na domovskou stránku