Chcete na tomto místě svoji reklamu ?Zábleskové zařízení
    Pevně vestavěný blesk, který nelze nijak vyklápět, má směrné číslo 8.4 (při citlivosti ISO 100). To znamená, že při plně otevřené cloně objektivu (2.8) v poloze transfokátoru "Wide" je maximální dosah blesku 3 metry, zatímco v režimu "Tele" při plně otevřené cloně (4.8) logicky klesne na 1.8 metru. Zábleskovou automatiku lze ovlivnit nastavením kompenzace o +/-2EV v krocích po 1/3EV. Okamžik odpálení blesku je možno navíc synchronizovat s přední nebo zadní stranou závěrky.

    Vzdálenost výbojky blesku od osy objektivu činí přibližně 37mm, což poměrně nepříznivě zmenšuje paralaxu a zvyšuje tak pravděpodobnost vzniku nepříjemného efektu červených očí. K dispozici je režim několika rychlých předzáblesků před samotnou expozicí pro zúžení zornic fotografovaných osob a tím alespoň snížení možnosti vzniku jevu červených očí.

Možnosti propojení
    Pod odnímatelným víčkem na boční stěně fotoaparátu jsou ukryty celkem 2 zdířky. Jedna slouží k připojení externího síťového napájecího adaptéru (3V), druhá pak umožňuje přes USB rozhraní (Storage Class) propojit fotoaparát s počítačem.

    Tato druhá zdířka je současně i výstupem videosignálu v normě PAL a umožňuje tedy pořízené snímky zobrazovat na obrazovce TV přijímače, otáčet je "na výšku" nebo je rovnou nahrávat na pásku videorekordéru. Jestliže na fotoaparátu zapneme funkci automatického prohlížení pořízených záběrů (SlideShow) a spustíme záznam na videorekordéru, jsou jednotlivé snímky v intervalech 3 sekund postupně zobrazovány a nahrávány na videokazetu. Díky vysokému rozlišení CCD snímače kvalita obrázků schopnosti zobrazení TV obrazovky daleko přesahuje. Návrat na domovskou stránku