Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Mapování pixelů  (Pixel mapping)

    Poruchy v molekulární struktuře polovodičových materiálů způsobují výpadky funkčnosti polovodičových prvků. Jedná se o běžný jev, který se často vyskytuje již při výrobě a proto jsou např. obvody polovodičových pamětí už preventivně navrženy tak, aby se s výpadkem určitého počtu paměťových buněk dokázaly samy vyrovnat bez poruchy funkce paměti jako celku.

    Katastrofální důsledky má však takovýto výpadek u polovodičových displejů, kde zkrátka daný bod kvůli poruše vyhasne, chyba je neopravitelná a okamžitě v obrazu také viditelná. Proto jsou také nároky na čistotu materiálů při jejich výrobě extrémní, výtěžnost malá a výroba tím pádem drahá.

    Úplně stejná je situace při výrobě světlocitlivých snímačů digitálních fotoaparátů typu CCD nebo CMOS. V tomto případě je dokonce situace zdánlivě ještě horší, protože porucha jednoho jediného bodu zasáhne díky použitým matematickým algoritmům převodu analogového signálu na číslicový ve výsledném obrazu i body okolní.

    Z tohoto důvodu zavádějí výrobci do digitálních fotoaparátů kalibraci světlocitlivého snímače (pixel mapping), kterou je možno spustit kdykoliv a nebo se provádí automaticky při každém zapnutí přístroje. Jestliže kalibrační proces nalezne ve struktuře snímače nefunkční bod, dokáže upravit matematický algoritmus převodu tak, aby byla chyba ve výsledném obrazu nepostřehnutelná.


 Návrat na domovskou stránku