Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat na obsah.
Bracketing

    V komplikovaných světelných podmínkách, kdy ani TTL měření nedává jednoznačné výsledky, nachází uplatnění funkce "bracketing", která umožňuje fotoaparátu pořídit několik záběrů např. v rychlé sekvenci za sebou (zpravidla 3 nebo 5), přičemž pro každý z nich je automaticky posunuta hodnota expozice o předem nastavenou hodnotu. Tento posun bývá obvykle 1/3EV, 2/3EV nebo 1EV. Znamená to, že např. první záběr z trojice je podexponován o hodnotu tohoto posunu, druhý naopak o tuto hodnotu přeexponován a třetí je exponován bez kompenzace. Totéž lze provést i pro pětici záběrů, pak je rozsah hodnot kompenzace pochopitelně ještě větší.

 Expozice +1EV  Expozice 0EV  Expozice -1EV

    Po nasnímání takovéto série už pak stačí např. podle histogramu jenom vybrat ten nejlépe exponovaný snímek.


 Návrat na domovskou stránku